Sider med Tema Doktorgrad .

Status Revisjon Bruker  
Ferdige maler for trykksaker Godkjent 19.8 Mads Nordtvedt 8 Dager siden
Administrator for bedømmelseskomite - doktorgrad Godkjent 2.2 Runa Nilssen 11 Dager siden
Skjema - Doktorgrad - AD Godkjent 1.2 Kathinka Brødreskift Høyden 15 Dager siden
PhD forms - AD Godkjent 1.1 Kathinka Brødreskift Høyden 15 Dager siden
Career support and development for postdocs Godkjent 3.5 Kristin Skjeldestad 15 Dager siden
Outgoing mobility - PhD Godkjent 1.9 (Mindre endring) Sandra Skillingsås 17 Dager siden
Reise ut under doktorgraden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Sandra Skillingsås 17 Dager siden
Research stay abroad - PhD Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 17 Dager siden
Utenlandsopphold - doktorgrad Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 17 Dager siden
Doktorgrad - SU Godkjent 3.8 Pia Karoline Farstad Eriksen 18 Dager siden
Doktorgrad - skjema - IV Godkjent 3.5 Runa Nilssen 19 Dager siden
PhD forms - IV Godkjent 1.7 (Mindre endring) Runa Nilssen 19 Dager siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.6 Bjarne Anders Lein 20 Dager siden
Fra innlevering til disputas ved HF - doktorgrad Godkjent 2.3 (Mindre endring) Gro Lurås 22 Dager siden
From submission to defence at HF - PhD Godkjent 1.6 (Mindre endring) Gro Lurås 22 Dager siden
Submitting your doctoral thesis - PhD Godkjent 3.1 (Mindre endring) Gro Lurås 22 Dager siden
Levere doktorgradsavhandling Godkjent 5.6 (Mindre endring) Gro Lurås 22 Dager siden
Skilt og merking Godkjent 10.7 Emil Westly Keiseraas 22 Dager siden
Utlån av bannere og rollups Godkjent 5.4 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 1 Måned siden
Fremdriftsrapportering doktorgrad - ofte stilte spørsmål Godkjent 4.5 Heine Anders Skipenes 1 Måned siden
Progress report PhD - frequently asked questions Godkjent 2.2 Heine Anders Skipenes 1 Måned siden
Tekniske og administrative ressurser ved IKJ Godkjent 3.9 Jon Erik Aaseng 1 Måned siden
Lage presentasjon Godkjent 15.2 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 2 Måneder siden
Doktorgrad - skjema - IE Godkjent 10.5 Harald Lenschow 2 Måneder siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.7 Pernille Feilberg 2 Måneder siden
Kontaktpersoner for doktorgradsutdanningen Godkjent 8.8 Pernille Feilberg 2 Måneder siden
Follow-up during the PhD period Godkjent 1.8 Heine Anders Skipenes 2 Måneder siden
PhD forms - Faculty of Humanities Godkjent 1.9 (Mindre endring) Gro Lurås 2 Måneder siden
Skjema - HF - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Gro Lurås 2 Måneder siden
Joint doctoral degrees Godkjent 2.1 Gro Lurås 3 Måneder siden
Publisere doktoravhandling i NTNU Open Godkjent 6.9 Nina Andersen 3 Måneder siden
Publish doctoral theses in NTNU Open Godkjent 1.5 Nina Andersen 3 Måneder siden
Illness and leave of absence - PhD Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
Sykdom og permisjon - doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden
PhD agreement Godkjent 2.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 Måneder siden
PhD - forms Godkjent 4.5 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Doktorgrad - skjemaer Godkjent 8.7 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Avtale ved opptak - doktorgrad Godkjent 3.5 Jorunn Wessel 4 Måneder siden
Logo og maler - videoer Godkjent 2.5 Mads Nordtvedt 4 Måneder siden
Doktorgradsadministrasjon ved IV Godkjent 5.9 Runa Nilssen 4 Måneder siden
The Postdoc Action Pilot Project Godkjent 3.7 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 4 Måneder siden
Borrowing banners and rollups Godkjent 3.8 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 5 Måneder siden
Disputaser ved NTNU Godkjent 3.0 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Doktorgradsløpet - Hvem gjør hva? Godkjent 2.4 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Etter innlevering - doktorgrad Godkjent 3.9 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Tilgang for eksternt tilsatte - doktorgrad Godkjent 1.8 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Doktorgrad Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 5 Måneder siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.6 Linda Jørgensen Langberg 7 Måneder siden
After submission of doctoral thesis - PhD Godkjent 2.2 Per Henning 7 Måneder siden
Order an NTNU ring Godkjent 2.7 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 8 Måneder siden
Bilder fra NTNU Godkjent 2.1 Nina Kotte 8 Måneder siden
Trykking av oppgaver Godkjent 7.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 9 Måneder siden
PhD candidate supervision Godkjent 2.6 (Mindre endring) Gro Lurås 9 Måneder siden
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 4.1 (Mindre endring) Gro Lurås 9 Måneder siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.4 Kristina Jones 10 Måneder siden
Oppfølging underveis i doktorgradsperioden Godkjent 2.8 (Mindre endring) Gro Lurås 10 Måneder siden
Prøveforelesninger og disputas Godkjent 3.3 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Project description - PhD Godkjent 1.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Fellesgrad og cotutelle Godkjent 2.9 (Mindre endring) Gro Lurås 11 Måneder siden
Farger i grafisk profil Godkjent 6.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Prosjektbeskrivelse - doktorgrad Godkjent 2.8 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 11 Måneder siden
Doktorgrad - Opplæringsdel Godkjent 2.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 11 Måneder siden
Vurdering av utenlandsk utdannelse ved opptak til doktorgrad Godkjent 2.0 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 År siden
Procedures for PhD candidates at IBM Godkjent 4.2 (Mindre endring) Carine Louise Nilsen 1 År siden
Skilt og dekor Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 1 År siden
PhD Handbook Godkjent 1.5 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 År siden
Doktorgrad - gjennomføringsfasen Godkjent 2.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 År siden
Dion - for doctoral candidates Godkjent 1.8 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Søk om opptak til doktorgradstudiet Godkjent 5.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Doktorgrad - Kvalitetssikring av avhandlingen Godkjent 1.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
Dion Godkjent 2.0 Jorunn Wessel 1 År siden
Trial lecture and defence Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 År siden
NTNUs skrifttype Godkjent 2.8 Mads Nordtvedt 1 År siden
PhD required duties Godkjent 1.9 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Pliktarbeid Godkjent 2.1 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden