Sider med Tema Doktorgrad .

Status Revisjon Bruker  
The Postdoc Action Pilot Project Godkjent 3.7 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 1 Måned siden
Utlån av bannere og rollups Godkjent 5.3 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 2 Måneder siden
Borrowing banners and rollups Godkjent 3.8 (Mindre endring) Kolbjørn Skarpnes 2 Måneder siden
Levere doktorgradsavhandling Godkjent 5.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Disputaser ved NTNU Godkjent 3.0 Christine Anne Sætre 2 Måneder siden
Doktorgradsløpet - Hvem gjør hva? Godkjent 2.4 Christine Anne Sætre 2 Måneder siden
Etter innlevering - doktorgrad Godkjent 3.9 Christine Anne Sætre 2 Måneder siden
Tilgang for eksternt tilsatte - doktorgrad Godkjent 1.8 Christine Anne Sætre 2 Måneder siden
Doktorgrad Godkjent 1.0 Christine Anne Sætre 2 Måneder siden
PhD - Faculty contacts Godkjent 5.6 Harald Lenschow 3 Måneder siden
Skjema - doktorgrad - MH Godkjent 1.6 Linda Jørgensen Langberg 4 Måneder siden
After submission of doctoral thesis - PhD Godkjent 2.2 Per Henning 4 Måneder siden
Order an NTNU ring Godkjent 2.7 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden
Bilder fra NTNU Godkjent 2.1 Nina Kotte 5 Måneder siden
Doktorgrad - skjema - IV Godkjent 3.0 Runa Nilssen 5 Måneder siden
PhD forms - IV Godkjent 1.4 Runa Nilssen 5 Måneder siden
Trykking av oppgaver Godkjent 7.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 5 Måneder siden
PhD candidate supervision Godkjent 2.6 (Mindre endring) Gro Lurås 6 Måneder siden
Veiledning for doktorgradskandidater Godkjent 4.1 (Mindre endring) Gro Lurås 6 Måneder siden
Mandat for Programrådet for ph.d. i medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.4 Kristina Jones 7 Måneder siden