Sider med Tema Lønn .

Status Revisjon Bruker  
Skjema - Økonomi Godkjent 60.1 Elin Merete Bjørgen 3 Dager siden
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 23.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Dager siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 23.6 Elin Merete Bjørgen 6 Dager siden
Lønnspolitikk Godkjent 3.6 Jorunn Wessel 13 Dager siden
Lønn læringsassistenter Godkjent 3.7 Elin Merete Bjørgen 18 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 36.7 Vivian Sekkenes 21 Dager siden
Lønn - tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester Godkjent 10.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 25 Dager siden
Utbetaling til utenlandsk konto Godkjent 2.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 27 Dager siden
Attestanter variabel lønn og reiseregninger Godkjent 14.7 Lise M. Konow Linnerud 1 Måned siden
Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Feriepenger Godkjent 6.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lønn - Behandling av skattepliktige ytelser Godkjent 5.4 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lønn - fri avis Godkjent 4.2 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lønn - Behandling av ELKOM-avtaler Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lønnssamtale Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Lønn - feriepengeberegning Godkjent 2.7 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Lønn - ofte stilte spørsmål Godkjent 3.0 (Mindre endring) Mariana Bryk 4 Måneder siden
HR-portalen Godkjent 10.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
Overtid Godkjent 6.9 (Mindre endring) Mariana Bryk 5 Måneder siden
Holiday pay Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 5 Måneder siden
Taxes Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 7 Måneder siden
Vurdering av oppdraget - lønn eller næring Godkjent 4.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Årsoppgave lønn Godkjent 4.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Lønn til selvstendige næringsdrivende Godkjent 5.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Lønn - pensjonspremie og gruppelivspremie Godkjent 5.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Lønn - lover og instrukser Godkjent 8.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 8 Måneder siden
Lønnsslipp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
IE-fakultetet Godkjent 32.6 Kai Torgeir Dragland 8 Måneder siden
Lønn - registrering av lærings- og studentassistenter Godkjent 3.9 (Mindre endring) Mariana Bryk 9 Måneder siden