Sider med Tema Lønn .

Status Revisjon Bruker  
Skjema - Økonomi Godkjent 61.4 Elin Merete Bjørgen 8 Timer siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 40.4 Vivian Sekkenes 11 Timer siden
Lønnsposteringer - kjøreplan - Lønn Godkjent 24.6 Elin Merete Bjørgen 10 Dager siden
Lønnspolitikk Godkjent 3.9 Bjarne Anders Lein 15 Dager siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.6 Bjarne Anders Lein 18 Dager siden
Feriepenger Godkjent 6.1 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
IE-fakultetet Godkjent 33.4 Therese Mjøen 1 Måned siden
Lønn - Bekreftelse på utenlandsopphold Godkjent 4.2 Felix Seifert 1 Måned siden
Lønnskjøringsplan - Lønn Godkjent 5.0 Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Lønn - for lønnsmedarbeidere Godkjent 23.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 1 Måned siden
Overtid Godkjent 7.0 (Mindre endring) Felix Seifert 2 Måneder siden
Lønn - lover og instrukser Godkjent 8.3 Felix Seifert 2 Måneder siden
Lønn læringsassistenter Godkjent 3.7 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lønn - tjenestetelefon og andre elektroniske kommunikasjonstjenester Godkjent 10.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Utbetaling til utenlandsk konto Godkjent 2.8 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Attestanter variabel lønn og reiseregninger Godkjent 14.7 Lise M. Konow Linnerud 4 Måneder siden
Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter Godkjent 4.7 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Lønn - Behandling av skattepliktige ytelser Godkjent 5.4 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Lønn - fri avis Godkjent 4.2 Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Lønn - Behandling av ELKOM-avtaler Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 6 Måneder siden
Lønnssamtale Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden
Lønn - feriepengeberegning Godkjent 2.7 Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Lønn - ofte stilte spørsmål Godkjent 3.0 (Mindre endring) Mariana Bryk 8 Måneder siden
HR-portalen Godkjent 10.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden
Holiday pay Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 8 Måneder siden
Taxes Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 9 Måneder siden
Vurdering av oppdraget - lønn eller næring Godkjent 4.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Årsoppgave lønn Godkjent 4.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Lønn til selvstendige næringsdrivende Godkjent 5.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Lønn - pensjonspremie og gruppelivspremie Godkjent 5.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden