Sider med Tema Lønn .

Status Revisjon Bruker  
Taxes Godkjent 2.5 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Måneder siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 7 Måneder siden
Vurdering av oppdraget - lønn eller næring Godkjent 4.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Årsoppgave lønn Godkjent 4.3 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Lønn til selvstendige næringsdrivende Godkjent 5.2 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Lønn - pensjonspremie og gruppelivspremie Godkjent 5.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 7 Måneder siden
Lønn - lover og instrukser Godkjent 8.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 7 Måneder siden
Lønnsslipp Godkjent 3.1 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 7 Måneder siden
IE-fakultetet Godkjent 32.6 Kai Torgeir Dragland 8 Måneder siden
Lønn - registrering av lærings- og studentassistenter Godkjent 3.9 (Mindre endring) Mariana Bryk 8 Måneder siden
Paga Godkjent 3.6 (Mindre endring) Christine Anne Sætre 9 Måneder siden
Lønnskjøringsplan - Lønn Godkjent 4.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Attestant for fastlønn - Rollebeskrivelse Godkjent 1.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 10 Måneder siden
Lønn - Bekreftelse på utenlandsopphold Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 11 Måneder siden
Feilutbetalt lønn Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 11 Måneder siden
Lønnstabeller Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 11 Måneder siden
Lønn - Selvstendig næringsdrivende - Retningslinjer Godkjent 12.5 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Certificate of pay and tax deducted Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Back pay Godkjent 1.7 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden