Sider med Tema Lønn .

Status Revisjon Bruker  
Attestant for fastlønn - Rollebeskrivelse Godkjent 1.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 11 Måneder siden
Attestant variabel lønn og reiseregninger - rollebeskrivelse Godkjent 2.2 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Attestanter variabel lønn og reiseregninger Godkjent 14.7 Lise M. Konow Linnerud 28 Dager siden
Back pay Godkjent 1.7 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Certificate of pay and tax deducted Godkjent 2.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Etterbetaling Godkjent 2.3 (Mindre endring) Erlend Kirkbakk Tronstad 1 År siden
Feilutbetalt lønn Godkjent 2.7 (Mindre endring) Mariana Bryk 12 Måneder siden
Feriepenger Godkjent 6.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Forskningsstipend Godkjent 4.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Gjenoppstartsstipend ved MH Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 7 Måneder siden
Gruppelivsforsikring Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 5 År siden
Holiday pay Godkjent 2.4 (Mindre endring) Mariana Bryk 5 Måneder siden
HR-portalen Godkjent 10.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 36.7 Vivian Sekkenes 18 Dager siden
IE fakultet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 3 År siden
IE-fakultetet Godkjent 32.6 Kai Torgeir Dragland 8 Måneder siden
Kontakt Serviceenheten ved DMF Godkjent 1.0 Kristina Jones 2 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 3.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 1 År siden
Lønn - Behandling av ELKOM-avtaler Godkjent 3.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden
Lønn - Behandling av skattepliktige ytelser Godkjent 5.4 Elin Merete Bjørgen 3 Måneder siden