Sider med Tema Bestille .

Status Revisjon Bruker  
Bestilling mellom 100 000 og 500 000 Godkjent 10.0 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Nettbutikk - rutiner for Billett Godkjent 1.1 Thomas Misje 2 Måneder siden
Nettbutikk - rutiner for butikksjef Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 2 Måneder siden
Kjøp av Forsknings- og utviklingstjenester Godkjent 2.4 Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Anskaffelser Godkjent 7.7 (Mindre endring) Tina Husby Aune 2 Måneder siden
Skilt og merking Godkjent 10.5 Emil Westly Keiseraas 2 Måneder siden
Nettbutikk - rutiner for butikkmedarbeider Godkjent 1.4 (Mindre endring) Thomas Misje 2 Måneder siden
Nettbutikk-prosjektet Godkjent 1.0 Thomas Misje 2 Måneder siden
NTNU gifts and merchandise Godkjent 2.1 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 2 Måneder siden
Kjøpe NTNU-produkter Godkjent 7.8 Cecilie Dibbern Lydersen 2 Måneder siden
Bestilling til betaling - BtB - rutinestøtte Godkjent 6.0 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Anskaffelser over 500 000 Godkjent 5.0 Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Gaver og fordeler Godkjent 4.4 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Bestille blomster Godkjent 5.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Teknisk kravspesifikasjon Godkjent 2.7 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Retningslinjer for anskaffelser Godkjent 9.5 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 4 Måneder siden
Sjekkliste ved kjøp av vitenskapelig utstyr og annet teknisk utstyr Godkjent 4.8 (Mindre endring) Tina Husby Aune 4 Måneder siden
Betingelser for betaling og levering Godkjent 2.9 (Mindre endring) Tina Husby Aune 4 Måneder siden
Bestille hotellrom Godkjent 9.6 (Mindre endring) Tina Husby Aune 4 Måneder siden
Bestille mat og catering til møte eller konferanse Godkjent 11.8 Elin Merete Bjørgen 5 Måneder siden