Sider med Tema Eksamen .

Status Revisjon Bruker  
Eksamenslokaler Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 6 Timer siden
Digital eksamen på NV-fakultetet Godkjent 8.1 Ida Johanne Ulseth 17 Timer siden
Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering Godkjent 4.7 (Mindre endring) Ane Sunniva Tvete 19 Timer siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.3 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Dag siden
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 2.3 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 1 Dag siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 53.6 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 5 Dager siden
Permitted examination aids Godkjent 3.3 Karoline Lorentzen 5 Dager siden
Sensurveiledning Godkjent 4.6 Therese Mjøen 5 Dager siden
Sensurskjema for masteroppgaver MNT-fag Godkjent 9.3 Therese Mjøen 5 Dager siden
Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 6 Dager siden
Produsere vitnemål Godkjent 11.6 Anette Knutsen 7 Dager siden
Antall forsøk på eksamen Godkjent 3.5 Anette Knutsen 7 Dager siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 14.1 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 8 Dager siden
Tillatte hjelpemidler på eksamen Godkjent 6.3 Anette Knutsen 9 Dager siden
Utsatt eksamen - kont Godkjent 10.3 Anette Knutsen 15 Dager siden
Begrunnelse og klage Godkjent 22.9 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 15 Dager siden
Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 16 Dager siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 17.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 19 Dager siden
Digital test exam Godkjent 2.0 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 20 Dager siden
Gjennomføre digital testeksamen Godkjent 4.1 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 20 Dager siden
Student ved IDI Godkjent 18.6 Ingrid Island 22 Dager siden
Prøvemaler i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.6 Tora Benestad Ulstein 23 Dager siden
Manually graded question types in Inspera - for academic staff Godkjent 1.7 Vegard Fuglaas Andersen 26 Dager siden
Manuelt rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.8 Vegard Fuglaas Andersen 26 Dager siden
Diplomas Godkjent 3.8 Anette Knutsen 1 Måned siden
Vitnemål Godkjent 6.0 Anette Knutsen 1 Måned siden
Språk og målform på eksamensoppgave Godkjent 2.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Forfatte oppgavesett i Inspera Assessment - for vitenskapelige ansatte Godkjent 1.2 Vegard Fuglaas Andersen 1 Måned siden
Automatic graded question types in Inspera - for academic staff Godkjent 1.3 Vegard Fuglaas Andersen 1 Måned siden
Automatisk rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.4 Vegard Fuglaas Andersen 1 Måned siden
Create question set in Inspera Assessment - for academic staff Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Karaktergivende vurderinger i eksamens- og e-læringssystem Godkjent 2.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Digital eksamen - sette opp sensorkommisjoner i FS Godkjent 3.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Digital exam glossary - for employees Godkjent 1.1 Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
General information about digital exams - for employees Godkjent 1.1 Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Digital eksamen - ofte stilte spørsmål Godkjent 6.8 Vegard Fuglaas Andersen 1 Måned siden
Digital school exam - for academic staff Godkjent 4.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Bruk av vedlegg i Inspera Assessment - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.4 Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Digital school exam - for students Godkjent 8.6 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 1 Måned siden
Digital registrering av sensur - for vitenskapelig ansatte Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Opprette IA-prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Registrere ekstern fagperson - for administrativt ansatte Godkjent 4.5 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 1 Måned siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.0 Ragnhild Lier 1 Måned siden
Tilrettelegging på eksamen Godkjent 11.4 Kjersti Sørensen 1 Måned siden
Ordliste for digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.1 Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Central Appeals Committee Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Syk på eksamen Godkjent 3.7 Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Menyvalg og nyttige funksjoner i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Kom i gang med digital eksamen Godkjent 6.5 Vegard Fuglaas Andersen 1 Måned siden
Prøveinnstillinger i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Digital vurdering ved NTNU Godkjent 3.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 Måneder siden
Assessment form for masters theses MNT subjects Godkjent 3.5 Therese Mjøen 2 Måneder siden
Trekke deg fra eksamen Godkjent 2.1 Christine Anne Sætre 2 Måneder siden
Studier ved IDI Godkjent 1.0 Unni Kringtrø Eide 2 Måneder siden
Plagiarism control - Understanding the Urkund analysis report Godkjent 2.3 Marit Kristine Berntsen 3 Måneder siden
Juks på eksamen Godkjent 3.4 Anette Knutsen 3 Måneder siden
Cheating on exams Godkjent 2.3 Anette Knutsen 3 Måneder siden
Explanation of grades and appeals Godkjent 10.1 Gro-Anita Hillestad Vindheim 3 Måneder siden
Eksamenslokale - Sluppenvegen 14 Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Exam locations Godkjent 3.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Informasjon for studenter ved IES Godkjent 5.3 Erik Wessel-Berg 3 Måneder siden
Digital hjemmeeksamen - for studenter Godkjent 6.4 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 3 Måneder siden
Digital overføring av sensur Godkjent 2.3 Tora Benestad Ulstein 3 Måneder siden
Digital home exam - for students Godkjent 3.9 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 3 Måneder siden
Exam location - Sluppenvegen 14 Godkjent 2.9 Anette Knutsen 4 Måneder siden
Mappevurdering i Inspera Assessment - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.1 Hege Johannessen 4 Måneder siden
Sensurfrist Godkjent 2.4 Anette Knutsen 4 Måneder siden
Innlogging i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 4.6 Aleksander Eikeland 4 Måneder siden
Sensurere i Inspera Assessment - for ansatte og sensorer Godkjent 2.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 4 Måneder siden
Bestill eksamensring Godkjent 4.2 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden
Order an NTNU ring Godkjent 2.7 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 4 Måneder siden
Extra study halls during the exam period Godkjent 3.0 Anna Kittel 5 Måneder siden
Eksamensinspektør Godkjent 4.2 Anette Knutsen 5 Måneder siden