Sider med Tema Eksamen .

Status Revisjon Bruker  
Generell informasjon om digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Time siden
Produsere vitnemål Godkjent 11.6 Anette Knutsen 1 Dag siden
Antall forsøk på eksamen Godkjent 3.5 Anette Knutsen 1 Dag siden
Digital eksamen på NV-fakultetet Godkjent 8.0 Ida Johanne Ulseth 2 Dager siden
Digital skoleeksamen - for studenter Godkjent 14.1 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 2 Dager siden
Permitted examination aids Godkjent 3.2 Anette Knutsen 3 Dager siden
Tillatte hjelpemidler på eksamen Godkjent 6.3 Anette Knutsen 3 Dager siden
Utsatt eksamen - kont Godkjent 10.3 Anette Knutsen 9 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 51.8 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 9 Dager siden
Begrunnelse og klage Godkjent 22.9 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 9 Dager siden
Delprosjekt begrunnelse og klage i digital vurdering Godkjent 4.6 (Mindre endring) Ane Sunniva Tvete 10 Dager siden
Opprette prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 10 Dager siden
Digital eksamen for studenter Godkjent 17.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 13 Dager siden
Digital test exam Godkjent 2.0 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 14 Dager siden
Gjennomføre digital testeksamen Godkjent 4.1 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 14 Dager siden
Student ved IDI Godkjent 18.6 Ingrid Island 16 Dager siden
Prøvemaler i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.6 Tora Benestad Ulstein 17 Dager siden
Manually graded question types in Inspera - for academic staff Godkjent 1.7 Vegard Fuglaas Andersen 20 Dager siden
Manuelt rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.8 Vegard Fuglaas Andersen 20 Dager siden
Diplomas Godkjent 3.8 Anette Knutsen 24 Dager siden
Vitnemål Godkjent 6.0 Anette Knutsen 24 Dager siden
Språk og målform på eksamensoppgave Godkjent 2.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 27 Dager siden
Forfatte oppgavesett i Inspera Assessment - for vitenskapelige ansatte Godkjent 1.2 Vegard Fuglaas Andersen 27 Dager siden
Automatic graded question types in Inspera - for academic staff Godkjent 1.3 Vegard Fuglaas Andersen 27 Dager siden
Automatisk rettede oppgaver i Inspera - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.4 Vegard Fuglaas Andersen 27 Dager siden
Create question set in Inspera Assessment - for academic staff Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 28 Dager siden
Karaktergivende vurderinger i eksamens- og e-læringssystem Godkjent 2.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 28 Dager siden
Digital eksamen - sette opp sensorkommisjoner i FS Godkjent 3.5 Carina Engstrøm Reinholtsen 28 Dager siden
Digital exam glossary - for employees Godkjent 1.1 Tora Benestad Ulstein 29 Dager siden
General information about digital exams - for employees Godkjent 1.1 Tora Benestad Ulstein 29 Dager siden
Digital eksamen - ofte stilte spørsmål Godkjent 6.8 Vegard Fuglaas Andersen 29 Dager siden
Digital school exam - for academic staff Godkjent 4.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Bruk av vedlegg i Inspera Assessment - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.4 Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Administrasjon av eksamen - medisinstudiet Godkjent 16.2 Ivar Skjåk Nordrum 1 Måned siden
Digital school exam - for students Godkjent 8.6 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 1 Måned siden
Digital registrering av sensur - for vitenskapelig ansatte Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Opprette IA-prøve i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Lage eksamensoppgaver til OSKE Godkjent 2.0 Ivar Skjåk Nordrum 1 Måned siden
Registrere ekstern fagperson - for administrativt ansatte Godkjent 4.5 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 1 Måned siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.0 Ragnhild Lier 1 Måned siden
Tilrettelegging på eksamen Godkjent 11.4 Kjersti Sørensen 1 Måned siden
Ordliste for digital eksamen - for ansatte Godkjent 1.1 Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Sensurveiledning Godkjent 4.2 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Digital gruppeinnlevering - for administrativt ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Central Appeals Committee Godkjent 2.7 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden
Syk på eksamen Godkjent 3.7 Tora Benestad Ulstein 1 Måned siden
Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Menyvalg og nyttige funksjoner i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Kom i gang med digital eksamen Godkjent 6.5 Vegard Fuglaas Andersen 1 Måned siden
Prøveinnstillinger i Inspera Assessment - for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden