Tilbake

Utvalg og råd ved IE

Side Status Revisjon Bruker Dato
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Ledergruppen+ved+IE Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studieprogramråd+for+bachelor+ingeniør+data Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studieprogramråd+for+kommunikasjonsteknologi Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studieprogramråd+for+energi+og+miljø Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Midlertidig+ansettelse+ved+IE Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studieprogramråd+for+kybernetikk+og+robotikk Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studieprogramråd+for+forkurs Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studieprogramråd+for+bachelor+ingeniør+elektro Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Lokalt+samarbeidsutvalg+-LOSAM-+ved+IME-fakultetet Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studieprogramråd+for+bachelor+informatikk Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Fakultetsstyret+IE Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Ansettelsesutvalget+for+vitenskapelige+stillinger+IME Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Tilsettingsr%C3%A5det+for+administrative+og+tekniske+stillinger+IE Godkjent
https://www.ntnu.no/ie/nettverket Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studieutvalget+ved+IE Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studieprogramråd+for+lektorutdanning+i+realfag+-+LUR Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Innovasjonsforum+IE Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studieprogramråd+for+elektronisk+systemdesign+og+innovasjon Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studieprogramråd+for+datateknologi+og+informasjonsvitenskap Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Studieprogramråd+for+realfagsstudier+i+matematiske+fag Godkjent