Tilbake

Strategi og styrende dokumenter

Side Status Revisjon Bruker Dato
http://www.ntnu.no/sprakpolitiske-retningsliner Godkjent
http://www.ntnu.no/utdanningskvalitet Godkjent
http://www.ntnu.no/documents/10137/1127022/L%C3%A6ringsmilj%C3%B8%20for+studenter+med+funksjonsnedsettelser+2013-2017.pdf/ Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Politikk+for+kvalitet+i+og+utvikling+av+studieportef%C3%B8ljen Godkjent
https://www.ntnu.no/internasjonal-handlingsplan Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/10157/1344528730/Politikk+for+dig-prosessutvikling.pdf/20a16618-18a9-42f6-9fbb-4aca9a267d64 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/raad-og-utvalg Godkjent
https://innsida.ntnu.no/c/wiki/get_page_attachment?p_l_id=22780&nodeId=24647&title=Strategidokumenter+IE&fileName=IE_strategi_2018-2025_norsk_web.pdf Godkjent
NV_strategi_2018-2025.pdf Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/IKT-reglement Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Styringsreglement Godkjent
aarsrapport_ntnu_2018.pdf Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Politikk+for+informasjonssikkerhet Godkjent
http://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=129cd24c-2d6a-4a37-9e3c-583974aac5dd&groupId=38244 Godkjent
http://www.ntnu.no/museum/strategi-og-visjon Godkjent
ØK_Strategi_OK.pdf Godkjent
NTNU årsrapport 2017-2018 Nynorsk.pdf Godkjent
S-sak 29.18 Årsplan og rammefordeling for 2019 samt langtidsutsikter 2020-2022.docx Godkjent
Strategi for IVT-fakultetet 2011-2015.pdf Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Politikk+for+likestilling+og+mangfold+2018-2021 Godkjent