Tilbake

Sensurskjema for masteroppgaver MNT-fag

Side Status Revisjon Bruker Dato
Standardisert sensurskjema NT - engelsk.pdf Godkjent
Standardisert-sensurskjema-for-NT-engelsk.docx Godkjent
Skjema Masteroppgave - informasjon fra veileder til kommisjon - norsk IE.docx Godkjent
MSc-oppgaver Standardisert sensurskjema.pdf Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Masters+thesis+-+information+from+the+supervisor+to+the+assessment+committee.pdf/48e1e7a4-cb25-41f8-8c97-da805efe4db1?status=0 Godkjent
Assessment by external examiner.pdf Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Assessment+form+-+Masters+thesis.pdf/d2c91a1c-4456-4d83-8369-7d025d120e50?status=0 Godkjent
Vurderingsskjema veileder NT - engelsk.pdf Godkjent
Assessment form - Masters thesis.docx Godkjent
Sensurskjema Masteroppgave - norsk IE.pdf Godkjent
Skjema Masteroppgave - informasjon fra veileder til kommisjon - norsk IE.pdf Godkjent
Dekani vedtak 2016_83 - Sensorordning NT-fakultetet f.o.m. 01.04.2016.pdf Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/veilderskjema+IV.docx/4acf3163-940a-489b-8a64-4adb934360e0?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/veilderskjema+IV.pdf/ec585995-411b-48cb-b79d-8f8d54176b9f?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Sensurskjema+for+masteroppgave+ved+fakultet+for+ingeni%C3%B8rvitenskap+v3.pdf/b3581ee1-15ad-4e25-8130-5763507b7d6c?status=0 Godkjent
MSc-oppgaver Sensorvurdering.pdf Godkjent
Vurderingsskjema-veileder-pa-NT-engelsk.docx Godkjent
Masters thesis - information from the supervisor to the assessment committee.docx Godkjent
Sensurskjema Masteroppgave - norsk IE.doc Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Sensurskjema+for+masteroppgave+ved+fakultet+for+ingeni%C3%B8rvitenskap+v3.docx/6ed8098a-5490-49c6-9e50-7cd83c18000a?status=0 Godkjent