Tilbake

Reiseregning

Side Status Revisjon Bruker Dato
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Registrer+kredittkort+i+Paga Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Overnatting+reise+og+kostgodtgj%C3%B8relse#section-Overnatting+reise+og+kostgodtgj%C3%B8relse-Oppgi+riktig+overnattingssted+p%C3%A5+reise Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/English/Accounting+for+travel+expenses Godkjent
https://innsida.ntnu.no/forskertermin Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Reiseregning+i+retur Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Kredittkort Godkjent
https://ntnu.bluegarden.net/facelift/#/deadlines Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/tag/reise Godkjent
https://innsida.ntnu.no/reise Godkjent
kontakt@okavd.ntnu.no Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Skatt+p%C3%A5%20kostgodtgj%C3%B8relse Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Bluegarden+Mobil+(Reise+og+utlegg)+-++Brukerdokumentasjon.pdf/9d430f68-70f0-47e4-8ec7-ee50ad31bb97?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Reiseregning+for+ikke-ansatte Godkjent
https://arbeidsgiver.difi.no/lonn-goder-og-reise/reise/statens-satser-utenlands Godkjent
https://ntnu.bluegarden.net/ Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Reiseregning#section-Reiseregning-Ikke+NTNU+ansatt+uten+tilgang+til+HR-portalen Godkjent
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2009/utenlandsregulativet.html?id=438645 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Reiseregning#section-Reiseregning-Formkrav+reiseregning Godkjent
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2011/kostgodtgjorelse-og-nattillegg.html?id=438637 Godkjent
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-12-01-1558/KAPITTEL_5-1#%C2%A75-1-1 Godkjent