Tilbake

Publisere med åpen tilgang - Open Access

Side Status Revisjon Bruker Dato
http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Apen_tilgang_til_publikasjoner/1254001010446 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Avtaler+for+publisering+med+åpen+tilgang Godkjent
http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/?search=advanced Godkjent
https://innsida.ntnu.no/bibliotek Godkjent
https://www.ntnu.no/ub/om/kontakt Godkjent
https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/forskningspolitikk/apen-forskning/apen-tilgang-til-publikasjoner/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=%C3%A5pen+tilgang&_t_tags=language%3ano%2csiteid%3a2e417c3c-802e-4045-9140-af21d072afb7&_t_ip=2001%3a700%3a300%3a4106%3a6034%3adcd4%3a971b%3acdc7&_t_hit.id=Forskningsradet_Core_Models_ContentModels_Pages_InformationArticlePage/_2f2e1a75-8bb1-4ecd-a63d-3698de2a8e8b_no&_t_hit.pos=2 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/bibliotektjenester Godkjent
http://www.ntnu.no/ojs/ Godkjent
Søk om støtte til åpen publisering Godkjent 2.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 8 Måneder siden
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/hvem-kan-soke-om-finansiering/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=finansieringsordning&_t_tags=language%3ano%2csiteid%3a2e417c3c-802e-4045-9140-af21d072afb7&_t_ip=2001%3a700%3a300%3a4106%3a6034%3adcd4%3a971b%3acdc7&_t_hit.id=Forskningsradet_Core_Models_ContentModels_Pages_ContentAreaPage/_8a64bf06-f486-41a0-a658-1b67be844176_no&_t_hit.pos=1 Godkjent
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Etablere+Open+Access-tidsskrift Godkjent
http://doaj.org/ Godkjent
http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?la=no Godkjent
mailto:publishing@ub.ntnu.no Godkjent
http://www.ntnu.no/ansatte/ninaa Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/English/Publish+with+Open+Access Godkjent
http://www.cristin.no/forskersider/veiledninger/egenarkivering-via-cristin.pdf Godkjent
https://creativecommons.org/licenses/?lang=no Godkjent
https://innsida.ntnu.no/publisering Godkjent