Tilbake

Prosjektstøtte for prosjektøkonomer

Side Status Revisjon Bruker Dato
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/EVU Godkjent
Retningslinjer for reise Godkjent 12.5 Cecilie Dibbern Lydersen 7 Måneder siden
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/tag/regnskap Godkjent
Ny rutine stipendiater RSO-BOA.pdf Godkjent
Mal for delprosjekter_v02.xlsx Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/685-prosjekter Godkjent
Innsida - rapporter.docx Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/10157/3314733/Partnerregnskap+NFR/380f0bba-b174-48e9-8171-fd5866c19399 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Lover+og+reglementer+for+bidrags-+og+oppdragsfinansiert+aktivitet Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bidrags-+og+oppdragsfinansiert+aktivitet+-+BOA Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Kontraktsh%C3%A5ndtering Godkjent
Ny Maconomy - Ofte stilte spørsmål Godkjent 11.9 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 11 Måneder siden
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opprette+og+avslutte+internprosjekter Godkjent
Rutine for indirekte kostnader studentsats - BOA EVU_07.06.2019.pdf Godkjent
Innsida - rapporter.pdf Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Gave+eller+bidragsprosjekt Godkjent
Mal for delprosjekter_150517.xlsx Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Salg+eller+oppdragsaktivitet Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Avslutning+av+BOA-prosjekter Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/NTNU-egeninformasjon+til+prosjekts%C3%B8knader Godkjent