Tilbake

Produsere vitnemål

Side Status Revisjon Bruker Dato
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Rektorvedtak+-+utvidet+karakterutskrift-bevitnelse.pdf/ffeaf9a3-1f38-40f7-9e7c-a2d03f1639f7?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Brevmal+eng+-+vedlegg+til+vitnem%C3%A5l.pdf/cce61f96-e2e9-4726-8e75-9f7dd65d4da5?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/hegesg Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/audba Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/annkal Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/kristmeh Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/rektorvedtak+-+siv+ing+-+internasjonale+masterprogram+250319.pdf/33261053-a2ec-4e86-a102-d941e6a13764?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Produsere+vitnem%C3%A5l#section-Produsere+vitnemål-Kap.+6 Beregning+av+snittkarakter Godkjent
fshjelp@adm.ntnu.no Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/leimbroc Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Brevmal+nn%2C+vedlegg+til+vitnem%C3%A5l.pdf/9622700f-5360-48d5-bc8d-58ea40e3b366?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/solvsel Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/asger Godkjent
ann.langaas@ntnu.no Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/UU3Karaktersprik-rektorvedtak.pdf/8afaafc0-a297-4c12-be5d-48c8e9e7464d?status=0 Godkjent
anette.knutsen@ntnu.no Godkjent
https://www.vitnemalsportalen.no/ Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Produsere+vitnem%C3%A5l#section-Produsere+vitnemål-Kap.+3+Gradfangst+av+bachelorvitnemål Godkjent
https://www.ntnu.no/ansatte/elin.t.leer Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/mariaama Godkjent