Tilbake

Personvern og GDPR

Side Status Revisjon Bruker Dato
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/ Godkjent
https://ext.mnm.as/s/3925/11626 Godkjent
https://www.ntnu.no/personopplysninger Godkjent
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/vurdering-av-personvernkonsekvenser/ Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/GDPR+sjekkliste.docx/1e610631-442b-4a75-ab27-0d5be173da12?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Vurdere+personvernkonsekvenser Godkjent
https://www.ntnu.no/personopplysninger/ Godkjent
https://lovdata.no/lov/2018-06-15-38/gdpr/a13 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Behandle+personopplysninger+i+forskningsprosjekt Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Retningslinje+for+behandling+av+personopplysninger Godkjent
https://innsida.ntnu.no/informasjonssikkerhet Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Endelig+mandat+personvernprosjekt+2018+docx.docx/6a4039d2-e2c2-4328-b684-00af0de584eb?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/tag/personvern Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Personvernprosjektet+ved+NTNU Godkjent
https://innsida.ntnu.no/start#/feed/8b521828-aa94-3103-898a-f98ba20ab299 Godkjent
https://www.ntnu.no/personopplysninger/#/ Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Personvern+og+GDPR+-+FAQ+for+ansatte Godkjent
https://www.sikresiden.no/ Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Personvernombud+NTNU Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Personvernerkl%C3%A6ring+NTNU Godkjent