Tilbake

Lage presentasjon

Side Status Revisjon Bruker Dato
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/ntnu_sintef_4_3.pptx/22394b4d-68d2-47d0-bc2c-1b29b643a2d9?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki?p_auth=0iYRuRRi&p_p_id=36&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_36_struts_action=%2Fwiki%2Fget_page_attachment&p_r_p_185834411_nodeId=24647&p_r_p_185834411_title=Lage+presentasjon&_36_fileName=NTNU_HMN_bokm-1.ppt Godkjent
ntnu_eng.pptx Godkjent
ntnu_blaa_stripe_nn_16_9.pptx Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki?p_auth=0iYRuRRi&p_p_id=36&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_36_struts_action=%2Fwiki%2Fget_page_attachment&p_r_p_185834411_nodeId=24647&p_r_p_185834411_title=Lage+presentasjon&_36_fileName=NTNU_St_OlavsH_eng.ppt Godkjent
ntnu.pptx Godkjent
ntnu_nn.pptx Godkjent
https://github.com/martstr/beamerthementnu Godkjent
ntnu_nn_16_9.pptx Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/ntnu_enkel.pptx/20f1800e-e75f-4e43-92ef-01d412f03adb?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bruke+NTNUs+Word-maler#section-Bruke+NTNUs+Word-maler-Windows Godkjent
https://innsida.ntnu.no/c/wiki/get_page_attachment?p_l_id=22780&nodeId=24647&title=Lage+presentasjon&fileName=ntnu_blaa_stripe_bunn.pptx Godkjent
ntnu_eng_16_9.pptx Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/ntnu_enkel_nn.pptx/dda976b3-f698-40d8-b01b-e94257e35840?status=0 Godkjent
ntnu_blaa_stripe_16_9.pptx Godkjent
ntnu_blaa_stripe_bunn_eng_16_9.pptx Godkjent
http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint/ Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/NTNU_SINTEF_St_Olav.pptx/5c062992-a9e7-4f34-95d8-7d57fe0f3a59?status=0 Godkjent
NTNU_HMN_bokm.pptx Godkjent
NTNU_SINTEF_pptmal_16.9_3_logoer.potx Godkjent