Tilbake

Kvalitetssystem for utdanning

Side Status Revisjon Bruker Dato
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Oppgaver+for+r%C3%A5d+og+utvalg+i+kvalitetssikring+av+utdanning Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Lede+studieprogram Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Kvalitetsmelding+om+utdanning#section-Kvalitetsmelding+om+utdanning-Kvalitetsmeldingsprosessen Godkjent
https://spfarm.ntnu.no/system/doq/ Godkjent
Skrive emnerapport Godkjent 8.7 Øyvind Buljo 10 Måneder siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.3 Marianne Leirvik Bragstad 10 Dager siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 14.7 Anette Knutsen 23 Dager siden
Studieprogramråd Godkjent 5.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 10 Måneder siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 5 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 3 Måneder siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 2 År siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 2 År siden
en-2016-08-01__NTNUs kvalitetssystem for utdanning_oversikt og roller_Marit_bilder oppdatert_til vev.pptx Godkjent
Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Undersøkelser om utdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 1 År siden
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/English/Quality+assurance+of+education Godkjent
Database for høyere utdanning - DBH Godkjent 1.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/H%C3%A5ndbok+for+doktorgradsutdanningen Godkjent
Finn rapporter - kvalitetssikring av utdanning Godkjent