Tilbake

Kvalitetssystem for utdanning

Side Status Revisjon Bruker Dato
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Oppgaver+for+r%C3%A5d+og+utvalg+i+kvalitetssikring+av+utdanning Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Lede+studieprogram Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Kvalitetsmelding+om+utdanning#section-Kvalitetsmelding+om+utdanning-Kvalitetsmeldingsprosessen Godkjent
https://spfarm.ntnu.no/system/doq/ Godkjent
Skrive emnerapport Godkjent 8.8 Marianne Leirvik Bragstad 1 Måned siden
Referansegruppe - for studenter Godkjent 6.4 Marianne Leirvik Bragstad 1 Måned siden
Kvalitetssikring av studieprogramporteføljen Godkjent 14.8 (Mindre endring) Hege Barreth Jacobsen 10 Dager siden
Studieprogramråd Godkjent 5.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 1 År siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.5 (Mindre endring) Cecilie Dibbern Lydersen 7 Måneder siden
Oppgaver for råd og utvalg i kvalitetssystem for utdanning Godkjent 2.4 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Måneder siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 År siden
Metoder for evaluering av emne Godkjent 6.4 Kjerstin Tobiassen 2 År siden
Følge opp avvik - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 3.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
en-2016-08-01__NTNUs kvalitetssystem for utdanning_oversikt og roller_Marit_bilder oppdatert_til vev.pptx Godkjent
Ledelsens oppgaver - kvalitetssystem for utdanning Godkjent 4.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 3 År siden
Undersøkelser om utdanning Godkjent 3.1 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 1 År siden
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/English/Quality+assurance+of+education Godkjent
Database for høyere utdanning - DBH Godkjent 1.6 (Mindre endring) Mads Saurstrø 3 År siden
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/H%C3%A5ndbok+for+doktorgradsutdanningen Godkjent
Finn rapporter - kvalitetssikring av utdanning Godkjent