Tilbake

Horisont 2020

Side Status Revisjon Bruker Dato
Horisont 2020 - insentivordninger Godkjent 5.3 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 1 År siden
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Horisont+2020+-+Utkast+til+arbeidsprogram+for+2018-2020 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/forskningsmidler Godkjent
H2020_POS-søknadsskjema-2019-20_v17.xlsx Godkjent
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/H2020_POS-s%C3%B8knadsskjema-2017_v4_Januar-2017.xlsx/37c1db22-0973-47be-8c12-5e228775e2b6?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Horisont+2020+-+kurs+og+oppl%C3%A6ring Godkjent
EU rådgivere Godkjent 8.0 Per Henning 4 Måneder siden
Søk om prosjektetableringsstøtte Godkjent 5.4 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 10 Måneder siden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections Godkjent
Horisont 2020-fokusområder Godkjent 1.0 Siv Ingrid Skau Ekra 4 År siden
POS-2018-Støtte til posisjonering mot Horisont 2020.docx Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/English/Horizon+2020 Godkjent
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2014-15-main-wp Godkjent
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=horisont2020%2FHovedsidemal&cid=1253988679397 Godkjent
https://www.ntnu.no/documents/1266654318/1281127034/NTNU+Handbook+of+European+participation-2019-11-11.pdf/3417e148-b5a7-a288-6e06-82a19d748047?t=1573549040481 Godkjent
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html Godkjent
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html Godkjent
https://innsida.ntnu.no/prosjekt Godkjent
Horisont 2020 - eksterne konsulenter Godkjent 2.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Skau Ekra 2 År siden