Tilbake

Generelle lover og regler - studier

Side Status Revisjon Bruker Dato
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Fritaksregler+enkeltstudenter.pdf/6d7419d1-a8ac-462b-a6e8-0046b3eb7c34?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Politiattesterrutine.pdf/4940659c-517b-41f3-bdaa-093fa9cbe028?status=0 Godkjent
https://www.nord.no/no/om-oss/lover-forskrifter-retningslinjer/Documents/Rapport%20fra%20tilsynssensor.pdf Godkjent
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-289?q=Praktisk-pedagogisk%20utdanning%20for%20yrkesfag%20for Godkjent
Forskrift_opptak_studier_eksamen_HiG_2014.pdf Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/UU1Eksamen+4+og+5+fors%C2%A2k.pdf/32bcde34-c8c4-439c-8a15-042b65cb7561?status=0 Godkjent
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-03-15-409 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/olveh Godkjent
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-f-05-10-forskrifter-om-ny-grun/id598615/ Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/IKT-reglement Godkjent
http://www.ntnu.no/studier/eksamen/disp Godkjent
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1376?q=Radiografutdanning Godkjent
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771?q=Praktisk-pedagogisk%20utdanning Godkjent
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-07-860?q=grunnskolel%C3%A6rerutdanning Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/tillatte+hjelpemidler Godkjent
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1377?q=forskrift%20barnevernspedagogutdanning Godkjent
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-22-1523 Godkjent
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-25-1051 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Fagl%C3%A6rers+oppm%C3%B8te+under+eksamen Godkjent
Utfyllende_regler_hf_2.pdf Godkjent