Tilbake

Fusjon og reorganisering - IV

Side Status Revisjon Bruker Dato
https://innsida.ntnu.no/web/guest/reader/-/messageservice/message/urn:uuid:ad9dbcf2-b5d5-34ac-b6eb-3917b7c5ad16 Godkjent
https://www.ntnu.no/documents/10361/0/Protokoll+styrevedtak+25.august.pdf/61057953-78d2-4398-a06d-46f5f15a6f66 Godkjent
https://www.ntnu.no/documents/10361/0/Protokoll+fremforhandlet+i+LOSAM+for+IVT%2C+Gj%C3%B8vik+og+%C3%85lesund.pdf/38461f8c-12eb-45ec-9d19-60b13e3164d1 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/web/guest/reader/-/messageservice/message/urn:uuid:42ab74d1-5d04-3538-996d-25f7a92c0efc Godkjent
https://www.ntnu.no/documents/10361/1268144540/Instituttstruktur+ingeni%C3%B8rvitenskap+-+h%C3%B8ringsversjon.pdf/de347f3e-ebe8-41d8-9496-b911f9c92eb4 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/organisasjon Godkjent
https://www.ntnu.no/documents/10361/0/NTNU_+IVT_fakultetet+h%C3%B8ringsuttalelse+110116.pdf/bd3cc94c-d517-4a56-abd7-3c3a7c59efb4 Godkjent
https://www.ntnu.no/documents/10361/1268144540/IVT-+input+report+2016-02-18.pdf/f2735d71-9ce5-4591-9fba-7bf32d17a201 Godkjent
https://www.ntnu.no/documents/10361/359213/IVT_innspill_rev.pdf/f600af80-1ab2-4441-be09-ee93d9684e47 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/web/guest/reader/-/messageservice/message/urn:uuid:7e72ac6f-349f-3d1b-81da-7e9647e6e62e Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Omstillingsh%C3%A5ndboka+-+fusjon#section-Omstillingshåndboka+-+fusjon-Omstillingshåndbok Godkjent
https://innsida.ntnu.no/web/guest/reader/-/messageservice/message/urn:uuid:bbced049-41f1-3a9b-8885-e54168ddeac4 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/web/guest/reader/-/messageservice/message/urn:uuid:ff138088-3a30-3258-adcf-72b522e625bc Godkjent
https://www.ntnu.no/web/fusjon/start/-/blogs/hvordan-ser-ntnu-ut-i-2016-what-will-ntnu-look-like-in-2016-?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.ntnu.no%2Fweb%2Ffusjon%2Fstart%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/web/guest/reader/-/messageservice/message/urn:uuid:35a8c56f-42c9-34bc-bd93-75f7cb52d84b Godkjent
https://www.ntnu.no/web/ivt/faglig-organisering Godkjent
https://innsida.ntnu.no/web/guest/reader/-/messageservice/message/urn:uuid:aa52dbbe-878c-3c1c-9a49-c266c182bc9c Godkjent
https://www.ntnu.no/documents/10361/0/Aalesund_protokoll_10082016.pdf/1c32dcf0-87b8-4632-ba32-6801d07076d3 Godkjent
https://www.ntnu.no/documents/10361/0/Gjovik_protokoll_09082016.pdf/532e53dd-2917-475b-adc8-4a0563a2c78c Godkjent
https://www.ntnu.no/documents/10361/0/Styrevedtak+25.august.pdf/5d91b876-dd51-4c1a-b1fa-245ebfe5ab4f Godkjent