Tilbake

Doktorgradsadministrasjon ved IV

Side Status Revisjon Bruker Dato
PhD_trial_lecture.pdf Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/runa Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/IVT+-+mal+p%C3%A5+poengregning+for+veileder.xlsx/c4191070-3d87-4a4f-82fe-b04406d892d6?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/IVT+-+Phd-skjema-opptak-sjekk.pdf/88774ea4-e4dd-407f-ab28-3d53942d6c15?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/IVT+-+Huskeliste+for+utfylling+av+sensurskjema+ved+ph.d.+disputas.pdf/09c7d5f7-31d5-4bd9-b2a1-08e04e012821?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Regulations+for+the+Philosophiae+Doctor+Degree+with+amd+regulations+for+IV.pdf/2a83393f-3a6c-4198-aa71-50d6000560af?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/7.+Medforfattererkl%C3%A6ring.pdf/788ecdd5-6098-4507-946a-853c18b51e8d?status=0 Godkjent
Søknad om opptak til del 2 - integrert ph.d. - engelsk.pdf Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/6.+Application+for+assessment+of+PhD+thesis.pdf/9dc43530-261a-482c-a237-07b6ec420416?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/PhD_sensur_bokm.pdf/94e21c24-a1d1-4413-99f5-12ff6c3bcd12?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/PhD_individuelt_lesepensum.pdf/cbb0afbf-f582-46e3-8874-8068370800a1?status=0 Godkjent
IV - Hvem legger hva inn i ePhorte.pdf Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Ny+opptakss%C3%B8knad+for+IV-fakultetet_Engelsk.doc/8e4c872f-af14-41d3-9042-4ae6a011604e?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Ny+opptakss%C3%B8knad+for+IV-fakultetet.doc/e920d315-0566-4c31-bed0-258287e0dd78?status=0 Godkjent
http://www.ntnu.no/ivt/doktorgrad-informasjon#integrert_phd Godkjent
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-17-959 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/IVT+-+Bruksanvisning+-+Poengregning+fra+Cristin.docx/78ff233f-5a00-484e-bf07-847d2c5367e4?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/Forskrift+med+adm.+bestemmelser+for+IV-fak.pdf/0d4411d6-f2ad-4a2a-956d-825d57f86c84?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/portlet_file_entry/10157/IVT+-+Skjema+-+Endring+av+emner.+Norsk+versjon.doc/8a822bc4-eab6-4cf8-8bbf-276ba3a01431?status=0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/elinst Godkjent