Tilbake

Basware IP - faktura

Side Status Revisjon Bruker Dato
https://innsida.ntnu.no/documents/10157/3232002/Leverand%C3%B8rbrev+engelsk.pdf/804c08f0-3e27-405d-9e60-a4f33ec0c0f5 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/start#/channelinfo/6fffed3b-35da-3664-ad29-5e6fcc4ffb98 Godkjent
mailto:kontakt@okavd.ntnu.no?subject=Basware IP Godkjent
https://innsida.ntnu.no/c/wiki/get_page_attachment?p_l_id=22780&nodeId=24647&title=Bestilling+til+betaling+-+BtB+-+rutinestøtte&fileName=BtB_5-03_Desentral_match.pdf Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/tag/basware+ip Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/10157/3232002/Leverand%C3%B8rbrev+Ny+fakturaadresse+og+krav+til+merking/2ad15371-c871-4a30-98b0-c457a83beac7 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/forms/view.php?id=222618 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/documents/10157/3232002/Leverand%C3%B8rbrev_Ny+fakturaadresse+og+krav+til+merking.pdf/5f99d59c-625f-459d-88a2-ffa8ec053059 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Bestillere+-+kontaktinformasjon Godkjent
https://innsida.ntnu.no/systemer Godkjent
Symboler (basware).pdf Godkjent
https://innsida.ntnu.no/start#/channelinfo/6bddf09b-3db8-39e7-bb20-f39baaed0633 Godkjent
Brukerveiledning Basware IP anviser BDM.pdf Godkjent
https://innsida.ntnu.no/sso?target=btb_cluster Godkjent
https://basware.ntnu.no/ThinClient/ Godkjent
Brukerveiledning for manuell match Basware IP.pdf Godkjent
Brukerveiledning Basware IP attestant bestiller.pdf Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Regnskap+-+Mva+ved+inn-+og+utf%C3%B8rsel+av+varer Godkjent