Tilbake

Avhende kjemikalieavfall

Side Status Revisjon Bruker Dato
https://innsida.ntnu.no/beredskap Godkjent
http://www.lovdata.no/for/sf/ad/xd-20111206-1358.html Godkjent
http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html Godkjent
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/losemidler/ Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/HMS-runde Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Kjemikalier+og+gasser Godkjent
http://5.56.147.16/info/peroxider/ Godkjent
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/ Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Farlig+-+smittefarlig+og+radioaktivt+avfall#section-Farlig+-+smittefarlig+og+radioaktivt+avfall-Kontaktpersoner+hos+avfallsmottaker%C2%A0 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Samordningsavtale Godkjent
http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20101101-1394.html Godkjent
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/andre-boker/adr-rid-2017-web.pdf Godkjent
https://innsida.ntnu.no/person/arvj Godkjent
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/personlig-verneutstyr/andedrettsvern/ Godkjent
http://www.ntnu.no/ansatte/ann.kristin.sjaastad Godkjent
http://www.lovdata.no/all/hl-19810313-006.html#map005 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Str%C3%A5levern+-+radioaktivt+avfall Godkjent
http://www.lovdata.no/all/hl-19810313-006.html#map007 Godkjent
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0098 Godkjent
https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Laboratorie-+og+verkstedh%C3%A5ndbok Godkjent