Tilbake

Lønn - AA-register oversikt

  Side Status Revisjon Bruker Dato Sammendrag  
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 3.2 (Mindre endring) Mariana Bryk 2 År siden flyttet setning med enhetsregister opp.
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 3.1 (Mindre endring) Mads Saurstrø 2 År siden Rettet stavefeil.
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 3.0 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 2.9 Inger Helene Talberg 2 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 2.8 Inger Helene Talberg 2 År siden etablert ekstern lenke som erstatter redigeringen
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 2.7 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 2.6 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 2.5 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 2 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 2.4 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 3 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 2.3 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 3 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 2.2 Inger Helene Talberg 3 År siden Oppdatert i hht fusjonsvirksomhetene
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 2.1 (Mindre endring) Inger Helene Talberg 3 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 2.0 Inger Helene Talberg 3 År siden Høgskolene Gjøvik-Ålesund-SørTr.lag er lagt til
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 1.9 (Mindre endring) Torill Grande Tanemsmo 5 År siden Lagt inn flere tagger
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 1.8 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 5 År siden "Temaside om lønn | Sider merket lønn"
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 1.7 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 5 År siden tagget
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 1.6 (Mindre endring) Anders Nese 6 År siden Endret fra sentraladministrasjon til fellesadministrasjon
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 1.5 Inger Helene Talberg 6 År siden kontakt
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 1.4 Inger Helene Talberg 6 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 1.3 Inger Helene Talberg 6 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 1.2 Inger Helene Talberg 6 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 1.1 Inger Helene Talberg 6 År siden
Lønn - AA-register oversikt Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 6 År siden