Faglærers oppmøte under eksamen

Aktivitet Dato  
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 2.0 . "eksamenslokaler" 1 År siden Sammenlign med...
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 1.9 . 4 År siden Sammenlign med...
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 1.8 . "Lagt inn instruksens opphav" 4 År siden Sammenlign med...
Martin Fjeldvær oppdaterte siden til versjon 1.5 (Mindre endring) . 6 År siden Sammenlign med...