Tilbake

Riktig adresse for registrering i Cristin

Aktivitet Dato  
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 4.7 . 1 År siden Sammenlign med...
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 4.6 . 1 År siden Sammenlign med...
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 4.5 . 1 År siden Sammenlign med...
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 4.4 . 1 År siden Sammenlign med...
Erna Asta Gudmundsdottir oppdaterte siden til versjon 4.3 (Mindre endring) . "skrivefeil" 2 År siden Sammenlign med...
Erna Asta Gudmundsdottir oppdaterte siden til versjon 4.2 (Mindre endring) . "skrivefeil" 2 År siden Sammenlign med...
Tanja Mathiesen oppdaterte siden til versjon 4.1 (Mindre endring) . "Lagt inn "Husk å bruke de nye navnene på fakulteter og institutter fra 2017."" 3 År siden Sammenlign med...
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 4.0 . 3 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 3.9 (Mindre endring) . "La inn norsk versjon." 3 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 3.8 (Mindre endring) . "tester ut bold på eksempelet" 3 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 3.7 (Mindre endring) . "Endret mellomtittel fra h2 til h3." 3 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 3.6 (Mindre endring) . "Flyttet litt på teksten." 3 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 3.5 (Mindre endring) . "La inn info om tankestrek." 3 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 3.4 (Mindre endring) . "La inn ekstra tags" 3 År siden Sammenlign med...
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 3.3 . 3 År siden Sammenlign med...
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 3.2 . 3 År siden Sammenlign med...
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 3.1 . 3 År siden Sammenlign med...
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 3.0 . 3 År siden Sammenlign med...
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 2.9 . 3 År siden Sammenlign med...
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 2.8 . 3 År siden Sammenlign med...
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 2.7 . 3 År siden Sammenlign med...
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 2.6 . 3 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 2.5 (Mindre endring) . "Endret fra komma til tankestrek." 3 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 2.4 (Mindre endring) . "Fjernet en e i detpartment." 3 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 2.3 (Mindre endring) . "Små tekstendringer" 3 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 2.2 (Mindre endring) . "Fjernet dobbelinformasjon om publisering for høyskolene." 3 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 2.1 (Mindre endring) . "La inn ny adresse for registrering." 3 År siden Sammenlign med...
Pernille Feilberg oppdaterte siden til versjon 2.0 . 4 År siden Sammenlign med...
Pernille Feilberg oppdaterte siden til versjon 1.9 . "Denne og forrige endringer: HiX-presiseringer" 4 År siden Sammenlign med...
Pernille Feilberg oppdaterte siden til versjon 1.8 . 4 År siden Sammenlign med...
Pernille Feilberg oppdaterte siden til versjon 1.7 . 4 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 1.5 (Mindre endring) . "Fremhevet adressen, den var vanskelig å skumme seg frem til." 5 År siden Sammenlign med...
Christine Anne Sætre oppdaterte siden til versjon 1.3 . "Endret forelder fra "."" 6 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 1.1 (Mindre endring) . 7 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild la til siden Riktig adresse for registrering i Cristin . 7 År siden Sammenlign med...