Tilbake

Riktig adresse for registrering i Cristin

Aktivitet Dato  
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 4.7 . 1 År siden Sammenlign med...
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 4.6 . 1 År siden Sammenlign med...
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 4.5 . 1 År siden Sammenlign med...
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 4.4 . 1 År siden Sammenlign med...
Erna Asta Gudmundsdottir oppdaterte siden til versjon 4.3 (Mindre endring) . "skrivefeil" 2 År siden Sammenlign med...
Erna Asta Gudmundsdottir oppdaterte siden til versjon 4.2 (Mindre endring) . "skrivefeil" 2 År siden Sammenlign med...
Tanja Mathiesen oppdaterte siden til versjon 4.1 (Mindre endring) . "Lagt inn "Husk å bruke de nye navnene på fakulteter og institutter fra 2017."" 3 År siden Sammenlign med...
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 4.0 . 3 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 3.9 (Mindre endring) . "La inn norsk versjon." 3 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 3.8 (Mindre endring) . "tester ut bold på eksempelet" 3 År siden Sammenlign med...