Tilbake

Riktig adresse for registrering i Cristin

Aktivitet Dato  
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 2.7 . 3 År siden Sammenlign med...
Nina Andersen oppdaterte siden til versjon 2.6 . 3 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 2.5 (Mindre endring) . "Endret fra komma til tankestrek." 3 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 2.4 (Mindre endring) . "Fjernet en e i detpartment." 3 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 2.3 (Mindre endring) . "Små tekstendringer" 3 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 2.2 (Mindre endring) . "Fjernet dobbelinformasjon om publisering for høyskolene." 3 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 2.1 (Mindre endring) . "La inn ny adresse for registrering." 3 År siden Sammenlign med...
Pernille Feilberg oppdaterte siden til versjon 2.0 . 4 År siden Sammenlign med...
Pernille Feilberg oppdaterte siden til versjon 1.9 . "Denne og forrige endringer: HiX-presiseringer" 4 År siden Sammenlign med...
Pernille Feilberg oppdaterte siden til versjon 1.8 . 4 År siden Sammenlign med...
Pernille Feilberg oppdaterte siden til versjon 1.7 . 4 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 1.5 (Mindre endring) . "Fremhevet adressen, den var vanskelig å skumme seg frem til." 5 År siden Sammenlign med...
Christine Anne Sætre oppdaterte siden til versjon 1.3 . "Endret forelder fra "."" 6 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 1.1 (Mindre endring) . 7 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild la til siden Riktig adresse for registrering i Cristin . 7 År siden Sammenlign med...