Tilbake

Blackboard - Oppslag varsler og kalender

Aktivitet Dato  
Sissel Arhaug Basso la til vedlegget notifications_site_no2.png . 2 År siden
Sissel Arhaug Basso la til vedlegget notifications_site_no.png . 2 År siden
Sissel Arhaug Basso la til vedlegget notifications_course_front_page_no.png . 2 År siden
Sissel Arhaug Basso la til vedlegget notifications_all_no.png . 2 År siden
Sissel Arhaug Basso la til vedlegget hjem_announcement_no.png . 2 År siden
Sissel Arhaug Basso la til vedlegget General_Settings_no.png . 2 År siden
Sissel Arhaug Basso la til vedlegget edit_notifications_no_2.png . 2 År siden
Sissel Arhaug Basso la til vedlegget edit_notifications_no.png . 2 År siden
Sissel Arhaug Basso la til vedlegget edit_announcements_list_no.png . 2 År siden
Sissel Arhaug Basso la til vedlegget course_schedules_no.png . 2 År siden
Sissel Arhaug Basso la til vedlegget Course_Notification_Settings_no.png . 2 År siden
Sissel Arhaug Basso la til vedlegget Calendar_Overview_no.png . 2 År siden
Sissel Arhaug Basso la til vedlegget calendar_global_no.png . 2 År siden
Sissel Arhaug Basso la til vedlegget calendar_course_front_page_no.png . 2 År siden
Sissel Arhaug Basso la til vedlegget Bulk_Notification_Settings_no.png . 2 År siden
Sissel Arhaug Basso la til vedlegget announcement_global_no.png . 2 År siden
Sissel Arhaug Basso la til vedlegget announcement_course_front_page_no.png . 2 År siden
Sissel Arhaug Basso oppdaterte siden til versjon 1.1 . 2 År siden Sammenlign med...
Tanja Mathiesen la til siden Blackboard - Oppslag varsler og kalender . 2 År siden Sammenlign med...