Tilbake

Begrunnelse og klage

Aktivitet Dato  
Elise Christiane Berg Kjølaas oppdaterte siden til versjon 5.0 . 6 År siden Sammenlign med...
Martin Fjeldvær oppdaterte siden til versjon 4.9 . 6 År siden Sammenlign med...
Martin Fjeldvær oppdaterte siden til versjon 4.8 (Mindre endring) . "tastefeil rettet" 6 År siden Sammenlign med...
Martin Fjeldvær oppdaterte siden til versjon 4.7 (Mindre endring) . "redaksjonelle endringer. løftet klageweb ved ime opp sammen med dmf under begrunnelse og fjernet noen tastefeil." 6 År siden Sammenlign med...
Erik Ingve Langbakk oppdaterte siden til versjon 4.1 . 6 År siden Sammenlign med...
Martin Fjeldvær oppdaterte siden til versjon 4.0 (Mindre endring) . "må bearbeides tekstlig" 6 År siden Sammenlign med...
Edith Marlene Søndre oppdaterte siden til versjon 3.6 (Mindre endring) . 6 År siden Sammenlign med...
Tore Hugubakken oppdaterte siden til versjon 3.3 (Mindre endring) . 6 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 2.8 (Mindre endring) . "La inn tag eksamen." 8 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 2.7 (Mindre endring) . "endret mellomtittel til Klage på karakter" 8 År siden Sammenlign med...