Tilbake

Blackboard - hjelp for ansatte

Aktivitet Dato  
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 5.4 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 5.3 (Mindre endring) . "Justering av bilder" 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_innsida-lage_systemsnarvei_v2.png . 2 År siden
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_vaffelmeny-tile_v2.png . 2 År siden
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_hjelpetekster_v3.png . 2 År siden
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 5.2 (Mindre endring) . "Endret bilde fra Innsida" 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_innsida-lage_systemsnarvei.png . 2 År siden
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 5.1 . 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 5.0 (Mindre endring) . "Endret bilde fra Blackboard" 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_hjelpetekster_v2.png . 2 År siden
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 4.9 (Mindre endring) . "Endret bilde fra temasiden" 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_temaside_opplaringsressurser_v2.png . 2 År siden
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 4.8 . "Revidering ifm med åpning for alle ansatte" 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_innsida-bokmerker-system-fane-edit.png . 2 År siden
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_vaffelmenytile.png . 2 År siden
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_hjelpetekster.png . 2 År siden
Haakon Aasprong slettet vedlegget bb_hjelpetekster.png . 2 År siden
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_hjelpetekster.png . 2 År siden
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_temaside_opplaringsressurser.png . 2 År siden
Haakon Aasprong slettet vedlegget bb_temaside_opplaringsressurser.png . 2 År siden