Tilbake

Blackboard - hjelp for ansatte

Aktivitet Dato  
Christian Moen Fjære oppdaterte siden til versjon 6.8 . "byttet ut bilder" 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 6.7 (Mindre endring) . "Lagt til lenker til Studentpakke-PowerPoint under "Annen informasjon"" 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 6.6 (Mindre endring) . "Rettet stavefeil" 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 6.5 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 6.4 (Mindre endring) . "Formatering" 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 6.3 . "Finpussing av språk. Fjernet seksjon "Informasjonsmateriell for studenter"" 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 6.2 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 6.1 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 6.0 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 5.9 (Mindre endring) . "Skrivefeil" 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 5.8 (Mindre endring) . "Formatering for mer luft" 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 5.7 . "Reverted to 5.5" 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 5.6 (Mindre endring) . "Testing - mer luft" 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 5.5 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong slettet vedlegget bb_hjelpetekster_v2.png . 2 År siden
Haakon Aasprong slettet vedlegget bb_temaside_opplaringsressurser.png . 2 År siden
Haakon Aasprong slettet vedlegget bb_hjelpetekster.png . 2 År siden
Haakon Aasprong slettet vedlegget bb_vaffelmenytile.png . 2 År siden
Haakon Aasprong slettet vedlegget bb_innsida-lage_systemsnarvei.png . 2 År siden
Haakon Aasprong slettet vedlegget innsida-bokmerker-system-fane-edit.png . 2 År siden
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 5.4 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 5.3 (Mindre endring) . "Justering av bilder" 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_innsida-lage_systemsnarvei_v2.png . 2 År siden
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_vaffelmeny-tile_v2.png . 2 År siden
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_hjelpetekster_v3.png . 2 År siden
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 5.2 (Mindre endring) . "Endret bilde fra Innsida" 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_innsida-lage_systemsnarvei.png . 2 År siden
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 5.1 . 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 5.0 (Mindre endring) . "Endret bilde fra Blackboard" 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_hjelpetekster_v2.png . 2 År siden
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 4.9 (Mindre endring) . "Endret bilde fra temasiden" 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_temaside_opplaringsressurser_v2.png . 2 År siden
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 4.8 . "Revidering ifm med åpning for alle ansatte" 2 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_innsida-bokmerker-system-fane-edit.png . 2 År siden
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_vaffelmenytile.png . 2 År siden
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_hjelpetekster.png . 2 År siden
Haakon Aasprong slettet vedlegget bb_hjelpetekster.png . 2 År siden
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_hjelpetekster.png . 2 År siden
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_temaside_opplaringsressurser.png . 2 År siden
Haakon Aasprong slettet vedlegget bb_temaside_opplaringsressurser.png . 2 År siden
Haakon Aasprong la til vedlegget bb_temaside_opplaringsressurser.png . 2 År siden
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 4.0 (Mindre endring) . "Redigert lenke til introduksjonsvideo (oppdatert versjon)" 3 År siden Sammenlign med...
Marit Kristine Berntsen oppdaterte siden til versjon 2.6 (Mindre endring) . "Oppdatert fil med oversikt over pilotemner" 3 År siden Sammenlign med...
Christine Anne Sætre oppdaterte siden til versjon 2.5 . 3 År siden Sammenlign med...
Christine Anne Sætre oppdaterte siden til versjon 2.4 . "Endret forelder fra "."" 3 År siden Sammenlign med...
Marit Kristine Berntsen oppdaterte siden til versjon 2.3 (Mindre endring) . "Oppdatert lenke til flyer (ødelagt)" 3 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 2.2 . "Oppdatert lenke til handout" 3 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong oppdaterte siden til versjon 2.1 . 3 År siden Sammenlign med...
Haakon Aasprong la til vedlegget Bb-handout.pdf . 3 År siden
Haakon Aasprong la til vedlegget Bb handout.pdf . 3 År siden
Marit Kristine Berntsen oppdaterte siden til versjon 2.0 . 3 År siden Sammenlign med...
Martin Fjeldvær oppdaterte siden til versjon 1.9 (Mindre endring) . 3 År siden Sammenlign med...
Marit Kristine Berntsen oppdaterte siden til versjon 1.8 (Mindre endring) . "Mindre redigering" 3 År siden Sammenlign med...
Marit Kristine Berntsen oppdaterte siden til versjon 1.7 . 3 År siden Sammenlign med...
Marit Kristine Berntsen oppdaterte siden til versjon 1.6 . 3 År siden Sammenlign med...
Marit Kristine Berntsen oppdaterte siden til versjon 1.5 . 3 År siden Sammenlign med...
Marit Kristine Berntsen oppdaterte siden til versjon 1.4 . "Stor omskriving med mye ny informasjon - forslag." 3 År siden Sammenlign med...
Marit Kristine Berntsen la til vedlegget BbStudent_logo_30by30.png . 3 År siden
Marit Kristine Berntsen la til vedlegget BbStudent_logo_50by50.png . 3 År siden
Marit Kristine Berntsen la til vedlegget BbStudent_logo.png . 3 År siden
Marit Kristine Berntsen la til vedlegget innsida-bokmerker-system-fane-edit.png . 3 År siden
Christine Anne Sætre oppdaterte siden til versjon 1.3 . 3 År siden Sammenlign med...
Martin Fjeldvær oppdaterte siden til versjon 1.2 (Mindre endring) . "tastefeil og presisering" 3 År siden Sammenlign med...
Martin Fjeldvær oppdaterte siden til versjon 1.1 (Mindre endring) . 3 År siden Sammenlign med...
Martin Fjeldvær la til siden Blackboard - hjelp for ansatte . 3 År siden Sammenlign med...