Tilbake

Timeregistrering i Maconomy-portalen

Aktivitet Dato  
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 6.6 . 1 Måned siden Sammenlign med...
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 6.5 (Mindre endring) . "alttekst bilder" 1 År siden Sammenlign med...
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 6.4 (Mindre endring) . "rettet stavefeil SI" 1 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 6.2 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 6.1 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 6.0 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 5.9 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 5.8 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 5.7 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 5.6 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 5.5 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 5.4 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 5.3 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø la til vedlegget Godkjenning av timer.mp4 . 2 År siden
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 5.2 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 5.1 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø la til vedlegget Godkjenning timer1.png . 2 År siden
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 5.0 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø la til vedlegget Godkjenning av timer.png . 2 År siden
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 4.9 (Mindre endring) . 2 År siden Sammenlign med...