Tilbake

Strategidokumenter IE

Aktivitet Dato  
Nina Kotte oppdaterte siden til versjon 3.0 . 10 Måneder siden Sammenlign med...
Nina Kotte oppdaterte siden til versjon 2.9 . "Lagt til handlingsplan for 2018. Tatt bort 2018" 10 Måneder siden Sammenlign med...
Nina Kotte la til vedlegget 2019 Handlingsplan IE-fakultetet- endelig versjon.pdf . 10 Måneder siden
Nina Kotte oppdaterte siden til versjon 2.8 . "Lagt til link til engelsk side. Lagt til engelsk strategi" 1 År siden Sammenlign med...
Nina Kotte oppdaterte siden til versjon 2.7 . 1 År siden Sammenlign med...
Nina Kotte oppdaterte siden til versjon 2.6 . 1 År siden Sammenlign med...
Nina Kotte la til vedlegget IE_strategi_2018-2025-eng_web.pdf . 1 År siden
Nina Kotte oppdaterte siden til versjon 2.5 . 1 År siden Sammenlign med...
Nina Kotte oppdaterte siden til versjon 2.4 . 1 År siden Sammenlign med...
Nina Kotte la til vedlegget IE_strategi_2018-2025_norsk_web.pdf . 1 År siden
Nina Kotte oppdaterte siden til versjon 2.3 . 1 År siden Sammenlign med...
Nina Kotte oppdaterte siden til versjon 2.2 . 1 År siden Sammenlign med...
Nina Kotte oppdaterte siden til versjon 2.1 . 1 År siden Sammenlign med...
Nina Kotte oppdaterte siden til versjon 2.0 . 1 År siden Sammenlign med...
Nina Kotte oppdaterte siden til versjon 1.9 . 1 År siden Sammenlign med...
Nina Kotte la til vedlegget IE Faculty action plan 2018_ENG.pdf . 1 År siden
Nina Kotte oppdaterte siden til versjon 1.8 . 1 År siden Sammenlign med...
Nina Kotte oppdaterte siden til versjon 1.7 . 1 År siden Sammenlign med...
Nina Kotte la til vedlegget Handlingsplan IE-fak_NOR.pdf . 1 År siden
Nina Kotte oppdaterte siden til versjon 1.6 . 1 År siden Sammenlign med...