Tilbake

Skjema - Økonomi

Aktivitet Dato  
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 61.0 . 18 Timer siden Sammenlign med...
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 60.9 . 18 Timer siden Sammenlign med...
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 60.8 . 2 Dager siden Sammenlign med...
Felix Seifert oppdaterte siden til versjon 60.7 (Mindre endring) . "Fikset lenkebrudd" 16 Dager siden Sammenlign med...
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 60.6 . "lagt til kartleggingsskjema" 20 Dager siden Sammenlign med...
Tina Husby Aune oppdaterte siden til versjon 60.5 (Mindre endring) . "Tillegg av tekst proforma" 23 Dager siden Sammenlign med...
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 60.4 (Mindre endring) . "oppdatert anskaffelsesprotokoll" 26 Dager siden Sammenlign med...
Tina Husby Aune oppdaterte siden til versjon 60.3 . 26 Dager siden Sammenlign med...
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 60.2 . 1 Måned siden Sammenlign med...
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 60.1 . 1 Måned siden Sammenlign med...
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 60.0 (Mindre endring) . "lønnsbudsjettmal2020" 1 Måned siden Sammenlign med...
Elin Merete Bjørgen la til vedlegget Lønnsbudsjettmal2020.xls . 1 Måned siden
Elin Merete Bjørgen slettet vedlegget Lønnsbudsjettmal2019.xls . 1 Måned siden
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 59.9 . 3 Måneder siden Sammenlign med...
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 59.8 . 5 Måneder siden Sammenlign med...
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 59.7 . 5 Måneder siden Sammenlign med...
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 59.6 . 5 Måneder siden Sammenlign med...
Elin Merete Bjørgen slettet vedlegget Internprosjekt insentivmidler EU - opprettelse2018.xlsx . 5 Måneder siden
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 59.5 . 5 Måneder siden Sammenlign med...
Elin Merete Bjørgen oppdaterte siden til versjon 59.4 (Mindre endring) . "digitalt skjema - opprette internprosjekt" 5 Måneder siden Sammenlign med...