Tilbake

Rutiner for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Aktivitet Dato  
Yngvild Nåvik oppdaterte siden til versjon 3.9 . 2 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 3.8 (Mindre endring) . 4 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 3.7 (Mindre endring) . 4 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 3.6 (Mindre endring) . 4 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 3.5 (Mindre endring) . 4 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 3.4 (Mindre endring) . 4 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 3.3 (Mindre endring) . 4 År siden Sammenlign med...
Børge Johannes Lysø oppdaterte siden til versjon 3.2 (Mindre endring) . 4 År siden Sammenlign med...
Yngvild Nåvik oppdaterte siden til versjon 3.1 (Mindre endring) . 5 År siden Sammenlign med...
Tanja Mathiesen oppdaterte siden til versjon 3.0 (Mindre endring) . "tagget" 5 År siden Sammenlign med...
Tanja Mathiesen oppdaterte siden til versjon 2.9 (Mindre endring) . "tagget med "regnskap"" 5 År siden Sammenlign med...
Yngvild Nåvik oppdaterte siden til versjon 2.8 (Mindre endring) . 5 År siden Sammenlign med...
Yngvild Nåvik oppdaterte siden til versjon 2.7 (Mindre endring) . 5 År siden Sammenlign med...
Yngvild Nåvik oppdaterte siden til versjon 2.6 (Mindre endring) . 5 År siden Sammenlign med...
Yngvild Nåvik oppdaterte siden til versjon 2.5 (Mindre endring) . 5 År siden Sammenlign med...
Tanja Mathiesen oppdaterte siden til versjon 2.4 (Mindre endring) . "Lenket opp "Regnskapsføre egeninnsats på eksternfinansierte prosjekter"" 5 År siden Sammenlign med...
Yngvild Nåvik oppdaterte siden til versjon 2.3 (Mindre endring) . "Endret lenketekst" 5 År siden Sammenlign med...
Samson Wurgessa oppdaterte siden til versjon 2.2 . 5 År siden Sammenlign med...
Tanja Mathiesen oppdaterte siden til versjon 2.1 (Mindre endring) . 5 År siden Sammenlign med...
Tanja Mathiesen oppdaterte siden til versjon 2.0 (Mindre endring) . "Lenket opp "R5/2007 - Kjøp av FoU-tjenester fra andre norske universiteter/høgskoler og institutter - konto 6717"" 5 År siden Sammenlign med...