Tilbake

NTNUs einingar på nynorsk

Aktivitet Dato  
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 2.5 (Mindre endring) . "la in NTNU på nynorsk øverst." 1 År siden Sammenlign med...
Tone Kvenild oppdaterte siden til versjon 2.4 (Mindre endring) . "Endra tittel og ingress til nynorsk." 1 År siden Sammenlign med...
Tanja Mathiesen oppdaterte siden til versjon 2.3 . 2 År siden Sammenlign med...
Tanja Mathiesen oppdaterte siden til versjon 2.2 (Mindre endring) . "Rettet opp etter sammenslåing av to institutter på MH" 2 År siden Sammenlign med...
Tanja Mathiesen oppdaterte siden til versjon 2.1 (Mindre endring) . "Lenket til organisasjonskart på nynorsk (ppt)" 2 År siden Sammenlign med...
Per Henning oppdaterte siden til versjon 2.0 . 2 År siden Sammenlign med...
Tanja Mathiesen oppdaterte siden til versjon 1.9 (Mindre endring) . "Fjernet overflødig kode" 2 År siden Sammenlign med...
Tanja Mathiesen la til siden NTNUs einingar på nynorsk . 2 År siden Sammenlign med...