Tilbake

Gjennomfør valg

Aktivitet Dato  
Kristin Wergeland Brekke oppdaterte siden til versjon 4.5 . 2 Måneder siden Sammenlign med...
Kristin Wergeland Brekke la til vedlegget Manntall H2019.pdf . 2 Måneder siden
Kristin Wergeland Brekke oppdaterte siden til versjon 4.4 . 9 Måneder siden Sammenlign med...
Kristin Wergeland Brekke oppdaterte siden til versjon 4.3 . "Manntallsliste V2019" 9 Måneder siden Sammenlign med...
Kristin Wergeland Brekke la til vedlegget manntallstat_feb2019.pdf . 9 Måneder siden
Kristin Wergeland Brekke slettet vedlegget Manntallsrapport.pdf . 9 Måneder siden
Kristin Wergeland Brekke slettet vedlegget Manntall vår 2017.pdf . 9 Måneder siden
Kristin Wergeland Brekke slettet vedlegget manntall_sept_2016.pdf . 9 Måneder siden
Kristin Wergeland Brekke slettet vedlegget NTNU_manntall_vår_2015.pdf . 9 Måneder siden
Kristin Wergeland Brekke slettet vedlegget NTNU_manntall_høst_2015.xlsx . 9 Måneder siden
Kristin Wergeland Brekke slettet vedlegget Manntall_host_2014.pdf . 9 Måneder siden
Kristin Wergeland Brekke slettet vedlegget Manntall_febr_2014.pdf . 9 Måneder siden
Kristin Wergeland Brekke slettet vedlegget Manntall_mars_2016.xlsx . 9 Måneder siden
Kristin Wergeland Brekke slettet vedlegget Manntall høst 2017.pdf . 9 Måneder siden
Kristin Wergeland Brekke oppdaterte siden til versjon 4.2 (Mindre endring) . "Høstmanntall 2018" 1 År siden Sammenlign med...
Kristin Wergeland Brekke oppdaterte siden til versjon 4.1 . 1 År siden Sammenlign med...
Kristin Wergeland Brekke la til vedlegget manntall_statSept2018.pdf . 1 År siden
Kristin Wergeland Brekke oppdaterte siden til versjon 4.0 . "Frister for valgweb" 1 År siden Sammenlign med...
Kristin Wergeland Brekke oppdaterte siden til versjon 3.9 . 2 År siden Sammenlign med...
Kristin Wergeland Brekke la til vedlegget Manntall høst 2017.pdf . 2 År siden