Tilbake

Arbeidsmiljøundersøkelse - for medarbeidere

Aktivitet Dato  
Kristin Lysklett oppdaterte siden til versjon 3.9 (Mindre endring) . 1 Måned siden Sammenlign med...
Kristin Lysklett oppdaterte siden til versjon 3.8 (Mindre endring) . 1 Måned siden Sammenlign med...
Kristin Lysklett oppdaterte siden til versjon 3.7 (Mindre endring) . 1 Måned siden Sammenlign med...
Kristin Lysklett oppdaterte siden til versjon 3.6 (Mindre endring) . 1 Måned siden Sammenlign med...
Kristin Wergeland Brekke oppdaterte siden til versjon 3.5 . 1 Måned siden Sammenlign med...
Kristin Wergeland Brekke oppdaterte siden til versjon 3.4 . "NTNUs verdier" 1 Måned siden Sammenlign med...
Mads Saurstrø oppdaterte siden til versjon 3.3 (Mindre endring) . "Justerte overskriftsnivåer." 1 Måned siden Sammenlign med...
Mads Saurstrø oppdaterte siden til versjon 3.2 (Mindre endring) . "La til engelsk versjon" 1 Måned siden Sammenlign med...
Mads Saurstrø oppdaterte siden til versjon 3.1 (Mindre endring) . "Ryddet i formattering." 2 Måneder siden Sammenlign med...
Mads Saurstrø oppdaterte siden til versjon 3.0 (Mindre endring) . "La inn innholdsfortegnelse" 2 Måneder siden Sammenlign med...
Kristin Lysklett oppdaterte siden til versjon 2.9 (Mindre endring) . "rettskrivning" 2 Måneder siden Sammenlign med...
Kristin Lysklett oppdaterte siden til versjon 2.8 . 2 Måneder siden Sammenlign med...
Kristin Lysklett oppdaterte siden til versjon 2.7 . 2 Måneder siden Sammenlign med...
Kristin Lysklett oppdaterte siden til versjon 2.6 . "endret hovedtematikk som tas opp i tråd med nye føringer fra ARK" 2 Måneder siden Sammenlign med...
Kristin Lysklett oppdaterte siden til versjon 2.5 (Mindre endring) . 2 Måneder siden Sammenlign med...
Kristin Lysklett oppdaterte siden til versjon 2.4 (Mindre endring) . 2 Måneder siden Sammenlign med...
Kristin Lysklett oppdaterte siden til versjon 2.3 (Mindre endring) . "La inn datoer for gjennomføring av spørreundersøkelsen 2019" 2 Måneder siden Sammenlign med...
Jakobe Olea T. H. Juul oppdaterte siden til versjon 2.2 (Mindre endring) . 5 Måneder siden Sammenlign med...
Jakobe Olea T. H. Juul oppdaterte siden til versjon 2.1 (Mindre endring) . "hvorfor - pnkt 4" 6 Måneder siden Sammenlign med...
Jakobe Olea T. H. Juul oppdaterte siden til versjon 2.0 (Mindre endring) . 6 Måneder siden Sammenlign med...