Tilbake

Blackboard - Using the sandbox

Aktivitet Dato  
Steinar Hov oppdaterte siden til versjon 1.3 (Mindre endring) . 10 Måneder siden Sammenlign med...
Therese Federl slettet vedlegget 3_4_item_settings.png . 1 År siden
Therese Federl slettet vedlegget 3_4_item_settings2.png . 1 År siden
Sondre Stai la til vedlegget 1_1_front_page.png . 2 År siden
Sondre Stai slettet vedlegget 1_1_front_page.png . 2 År siden
Sondre Stai la til vedlegget 4_3_move_success.png . 2 År siden
Sondre Stai la til vedlegget 4_2_move_settings.png . 2 År siden
Sondre Stai la til vedlegget 4_1_dropdown_move.png . 2 År siden
Sondre Stai la til vedlegget 3_5_iteam_created.png . 2 År siden
Sondre Stai la til vedlegget 3_4_item_settings.png . 2 År siden
Sondre Stai la til vedlegget 3_3_create_item.png . 2 År siden
Sondre Stai la til vedlegget 3_2_navigation.png . 2 År siden
Sondre Stai la til vedlegget 3_1_click_on_folder.png . 2 År siden
Sondre Stai la til vedlegget 2_3_folder_created.png . 2 År siden
Sondre Stai la til vedlegget 2_2_create_folder.png . 2 År siden
Sondre Stai la til vedlegget 2_1_content_folder.png . 2 År siden
Sondre Stai la til vedlegget 1_3_learning_materials.png . 2 År siden
Sondre Stai la til vedlegget 1_2_sandbox.png . 2 År siden
Sondre Stai la til vedlegget 1_1_front_page.png . 2 År siden
Martin Veier-Olsen oppdaterte siden til versjon 1.2 (Mindre endring) . "Vist til temasiden for flere sider om innholdsbygging, fjernet "course content" om det ikke viser til mappenavnet, redusert antall nummererte lister, gitt eks. på innhold som ikke kan flyttes, korrigert engelsk begrepsbruk" 2 År siden Sammenlign med...