Sider med Tema Lesesal .

Status Revisjon Bruker  
Apply for study carrel - Dragvoll Godkjent 2.1 (Mindre endring) Kjersti Strømme 15 Dager siden
Søke lesesalplass ved HF og SU - masterstudenter Godkjent 3.3 (Mindre endring) Kjersti Strømme 15 Dager siden
Leseplasser og grupperom ved biblioteket Godkjent 9.8 (Mindre endring) Erna Asta Gudmundsdottir 1 Måned siden
Reading rooms and computer labs at Elgeseter Godkjent 1.7 Svanhild Reitan Lande 1 Måned siden
Leseplasser og datasaler - Elgeseter Godkjent 2.0 Svanhild Reitan Lande 1 Måned siden
Reading rooms and computer labs at Tyholt Godkjent 2.0 Svanhild Reitan Lande 1 Måned siden
Leseplasser og datasaler - Tyholt Godkjent 2.5 Svanhild Reitan Lande 1 Måned siden
Leseplasser og datasaler - Gløshaugen Godkjent 10.8 Svanhild Reitan Lande 1 Måned siden
Reading rooms and computer labs at Gløshaugen Godkjent 3.9 Svanhild Reitan Lande 1 Måned siden
Extra study halls during the exam period Godkjent 3.6 Anna Kittel 1 Måned siden
Ekstra leseplasser i eksamensperioden Godkjent 6.0 Anna Kittel 1 Måned siden
Leseplasser og datasaler - Kalvskinnet Godkjent 3.1 Svanhild Reitan Lande 1 Måned siden
Reading rooms and computer labs at Kalvskinnet Godkjent 2.2 Anna Kittel 1 Måned siden
Reading rooms and computer labs at Dragvoll Godkjent 3.2 Anna Kittel 1 Måned siden
Leseplasser og datasaler - Dragvoll Godkjent 6.5 Anna Kittel 2 Måneder siden
Reading rooms and computer labs at Tunga Godkjent 1.6 Anna Kittel 2 Måneder siden
Leseplasser og datasaler - Tunga Godkjent 2.8 Anna Kittel 2 Måneder siden
Matteland Godkjent 2.7 Per Kristian Hove 4 Måneder siden
Lesesalsplasser ved IES Godkjent 1.3 Erik Wessel-Berg 5 Måneder siden
Leseplasser på Øya Godkjent 8.9 (Mindre endring) Mona Dalland Stormo 5 Måneder siden