Sider med Tema Emneplanlegging .

Status Revisjon Bruker  
Fitness initiatives for employees in Gjøvik Godkjent 2.5 Lise M. Konow Linnerud 4 Dager siden
Trening for ansatte NTNU i Gjøvik Godkjent 3.4 Lise M. Konow Linnerud 4 Dager siden
Studieprogramråd for bachelor i informatikk Godkjent 5.1 Vegard Rønning 5 Dager siden
Studieprogramråd for bachelor i ingeniørfag, elektro Godkjent 4.8 Vegard Rønning 5 Dager siden
Studieprogramråd for energi og miljø Godkjent 4.9 Vegard Rønning 9 Dager siden
Studieprogramråd Godkjent 5.4 Samson Wurgessa 11 Dager siden
Innlevering av bachelor- og masteroppgaver i Inspera Godkjent 4.3 Bernt Skjemstad 12 Dager siden
EPT fitness activities Godkjent 10.7 (Mindre endring) Vibeke Ann Pettersen 16 Dager siden
MSc Information Systems Godkjent 5.9 (Mindre endring) Unni Kringtrø Eide 18 Dager siden
Lede studieprogram Godkjent 3.6 Hege Barreth Jacobsen 1 Måned siden
Studieprogramråd for telematikk Godkjent 1.6 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Register for courses and exams Godkjent 3.7 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 2 Måneder siden
Experts in Teamwork - for village supervisors Godkjent 12.2 (Mindre endring) Thor Halvor Haugen 2 Måneder siden
Eksperter i team - for landsbyledere Godkjent 15.2 (Mindre endring) Thor Halvor Haugen 2 Måneder siden
Masteroppgave ved NV - realfag Godkjent 3.3 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Studieprogramråd for lektorutdanning i realfag - LUR Godkjent 7.4 Sølvi Bente Sønvisen 2 Måneder siden
Digital registrering av sensur - for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.3 (Mindre endring) Hanne Kristin Berg 2 Måneder siden
Digital registration of grades - for academic staff Godkjent 1.3 Marian Førde 3 Måneder siden
Rutiner for arkeologisk feltarbeid ved NTNU Vitenskapsmuseet Godkjent 4.9 (Mindre endring) Skule Olaus Svendsen Spjelkavik 3 Måneder siden
Kvalitetsmelding om utdanning Godkjent 4.6 Kjerstin Tobiassen 3 Måneder siden