Sider med IT-info web .

Status Revisjon Bruker  
Nettskjema Godkjent 1.6 (Mindre endring) Thomas Misje 11 Dager siden
Legge til dokument på nettside i Liferay Godkjent 2.4 (Mindre endring) Martin Fjeldvær 1 Måned siden
Legge til bilder i Liferay Godkjent 2.1 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Lenke opp fra et bilde i Liferay Godkjent 1.3 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Erstatte for store bilder i Liferay Godkjent 1.5 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Sjekke universell utforming i Liferay Godkjent 1.2 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Tilpasse bilder for nett Godkjent 1.4 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Laste opp bilder i dokumentlageret Godkjent 1.2 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Alternativ toppmal i Liferay Godkjent 6.7 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Liferay - bilder Godkjent 2.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Lage lenker i Liferay Godkjent 1.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Person-portlet i Liferay Godkjent 3.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Måneder siden
Nettpublisering - verktøy og opplæring Godkjent 5.8 Harald Bruland 2 Måneder siden
Lenking på wikiside Godkjent 3.4 Harald Bruland 2 Måneder siden
Tagging av wikiside Godkjent 3.2 Harald Bruland 2 Måneder siden
Kategorisering av wikiside Godkjent 3.1 Harald Bruland 2 Måneder siden
Backup og arkiv i Liferay Godkjent 2.1 Harald Bruland 2 Måneder siden
Slette side i Liferay Godkjent 2.0 Harald Bruland 2 Måneder siden
Publisere arrangement internt og eksternt Godkjent 6.1 Harald Bruland 2 Måneder siden
Create website Godkjent 2.1 Harald Bruland 2 Måneder siden