Sider med IT-info web .

Status Revisjon Bruker  
Alternativ toppmal i Liferay Godkjent 6.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 2 Dager siden
Nettskjema Godkjent 1.2 (Mindre endring) Thomas Misje 2 Dager siden
Lage lenker i Liferay Godkjent 1.1 Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Person-portlet i Liferay Godkjent 3.6 (Mindre endring) Carina Engstrøm Reinholtsen 1 Måned siden
Nettpublisering - verktøy og opplæring Godkjent 5.8 Harald Bruland 1 Måned siden
Lenking på wikiside Godkjent 3.4 Harald Bruland 1 Måned siden
Tagging av wikiside Godkjent 3.2 Harald Bruland 1 Måned siden
Kategorisering av wikiside Godkjent 3.1 Harald Bruland 1 Måned siden
Backup og arkiv i Liferay Godkjent 2.1 Harald Bruland 1 Måned siden
Slette side i Liferay Godkjent 2.0 Harald Bruland 1 Måned siden
Publisere arrangement internt og eksternt Godkjent 6.1 Harald Bruland 1 Måned siden
Create website Godkjent 2.1 Harald Bruland 1 Måned siden
Domenenavn ved NTNU Godkjent 10.5 Harald Bruland 1 Måned siden
Opprette nettsted Godkjent 6.1 Harald Bruland 1 Måned siden
Domain names at NTNU Godkjent 2.4 Harald Bruland 1 Måned siden
Mazemap - veiledning Godkjent 6.5 Harald Bruland 1 Måned siden
Nettkontakter ved NTNU Godkjent 40.2 (Mindre endring) Sølvi Seljeflot 1 Måned siden
Krysspublisere innhold Godkjent 1.3 Bjørg Danielsen 1 Måned siden
Legg til Notis i Liferay Godkjent 2.0 (Mindre endring) Jorunn Wessel 1 Måned siden
Webinnholdsvisning i Liferay Godkjent 4.7 Jorunn Wessel 1 Måned siden