Sider med Tema Ansette medarbeider .

Status Revisjon Bruker  
Orakeltjenesten søker nye medarbeidere Godkjent 9.4 (Mindre endring) Vegar Sundgaard 17 Timer siden
Employment in temporary academic positions - IE Godkjent 3.1 Oddrun Husby 4 Dager siden
Ansettelsesutvalg ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.5 Ann-Karin Bromstad 4 Dager siden
HR-rutiner ved IV Godkjent 36.5 Vivian Sekkenes 4 Dager siden
Bestille tilganger til systemer og rom Godkjent 13.0 (Mindre endring) Aleksander Eikeland 5 Dager siden
Ansette utenlandsk medarbeider som skal jobbe i Norge Godkjent 1.9 Elin Merete Bjørgen 7 Dager siden
Tilsettingsråd ved Det humanistiske fakultet Godkjent 2.9 Ann-Karin Bromstad 11 Dager siden
Administrere tilganger Godkjent 2.9 Guro Kristiane Berge Vistad 21 Dager siden
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 4.1 Bjarne Anders Lein 25 Dager siden
Ansettelsesrådet for administrative og tekniske stillinger IE Godkjent 3.2 Oddrun Husby 28 Dager siden
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger IE Godkjent 24.8 Oddrun Husby 28 Dager siden
Rekruttering av ansatte - forbedringsarbeid Godkjent 5.0 Rune Haugen 1 Måned siden
Ansettelsesutvalg ved NV-fakultetet Godkjent 3.2 Per Henning 1 Måned siden
Ansettelsesråd ved NV-fakultetet Godkjent 2.3 Per Henning 1 Måned siden
PhD at the Department of Physics Godkjent 6.3 Bjørn Fredrik Syvertsen 1 Måned siden
Mottak av internasjonale forskere Godkjent 1.5 Jakobe Olea T. H. Juul 2 Måneder siden
Onboarding of international researchers Godkjent 1.1 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Employment contracts Godkjent 2.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 2 Måneder siden
Tilgangsskjema - Slik oppgir du info til tilgangsavtale Godkjent 2.2 Ragnhild Gimse Storrø 3 Måneder siden
Arbeidskontrakt for studentassistent Godkjent 3.4 Bjarne Anders Lein 4 Måneder siden