Sider med Tema Informasjonssikkerhet .

Status Revisjon Bruker  
Informasjonssikkerhet på reise Godkjent 2.5 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 2 Dager siden
Informasjonssikkerhet - avvik Godkjent 4.3 Vebjørn Slyngstadli 3 Dager siden
Vurdere personvernkonsekvenser Godkjent 4.4 Kristina Jones 5 Dager siden
Personvern - kontaktpersoner Godkjent 1.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 5 Dager siden
Personvern og GDPR - FAQ for ansatte Godkjent 2.7 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Dager siden
Personvern og GDPR Godkjent 6.2 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Dager siden
Informasjonsklassifisering - informasjonssikkerhet Godkjent 6.0 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 6 Dager siden
Installere VPN Godkjent 15.2 (Mindre endring) Fredrik Esp Feyling 19 Dager siden
Retningslinje for behandling av personopplysninger Godkjent 7.0 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 26 Dager siden
Brukernavn og passord Godkjent 15.7 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Sikker e-post Godkjent 2.6 (Mindre endring) Thomas Misje 1 Måned siden
Digital sikkerhet Godkjent 8.6 (Mindre endring) Karoline Lorentzen 2 Måneder siden
Digital security Godkjent 4.7 (Mindre endring) Thomas Misje 2 Måneder siden
Personvernombud NTNU Godkjent 1.6 (Mindre endring) Wenche Margrethe Kulmo 2 Måneder siden
What are the ICT-regulations Godkjent 2.2 Vebjørn Slyngstadli 3 Måneder siden
Hva er IKT-reglementet Godkjent 3.9 Vebjørn Slyngstadli 3 Måneder siden
Internkontroll og styringssystem - NTNU Godkjent 1.5 Tore Hugubakken 3 Måneder siden
Databehandleravtale Godkjent 4.0 Christoffer V Hallstensen 3 Måneder siden
Personvernerklæring NTNU Godkjent 2.3 Christoffer V Hallstensen 3 Måneder siden
Digital sikkerhetshendelse Godkjent 5.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 Måneder siden