Sider med Tema Studier .

Status Revisjon Bruker  
Studiehåndbøker for SU-fakultetet Godkjent 10.2 (Mindre endring) Kjersti Strømme 1 Dag siden
Plagieringskontroll ved NTNU Godkjent 2.8 (Mindre endring) Lise Millerjord 2 Dager siden
Plagiarism control at NTNU Godkjent 2.3 (Mindre endring) Lise Millerjord 2 Dager siden
Generelle lover og regler - studier Godkjent 12.8 Kjersti Møller 5 Dager siden
Bonusemner - IDI Godkjent 1.5 Jan Håvard Ryen 5 Dager siden
Blackboard - Qwickly tool Godkjent 1.4 (Mindre endring) Mari Jeanette Pukstad 7 Dager siden
Blackboard - Qwickly-verktøyet Godkjent 1.4 Mari Jeanette Pukstad 7 Dager siden
Intervjutrening Godkjent 4.9 (Mindre endring) Anette Lindi 8 Dager siden
Experts in Teamwork Godkjent 9.1 (Mindre endring) Thor Halvor Haugen 12 Dager siden
Eksperter i team Godkjent 12.1 (Mindre endring) Anders Gimmestad Gule 14 Dager siden
Experts in Teamwork - for students Godkjent 9.4 (Mindre endring) Thor Halvor Haugen 14 Dager siden
Eksamensoppgaver - Medisin - MH Godkjent 27.9 (Mindre endring) Anne Kristin Mikkelborg 15 Dager siden
Studiehåndbøker og studieplaner Godkjent 8.0 (Mindre endring) Åshild Berg-Tesdal 18 Dager siden
Studiehåndbøker fra Det humanistiske fakultet Godkjent 1.8 Åshild Berg-Tesdal 18 Dager siden
Praksis i helse- og sosialfagutdanningene Godkjent 6.9 Bernt Nicolai Særsten 19 Dager siden
Programme council Godkjent 1.3 Tanja Mathiesen 21 Dager siden
Maskiningeniør i Trondheim - studieinformasjon Godkjent 2.7 Ragnhild Nordback Madsen 26 Dager siden
Student Web Godkjent 3.0 (Mindre endring) Tanja Mathiesen 26 Dager siden
Plagiarism control - Using Urkund in Blackboard Godkjent 1.4 (Mindre endring) Markus Kvammen 27 Dager siden
Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Blackboard Godkjent 1.8 (Mindre endring) Markus Kvammen 27 Dager siden