Sider med Tema Semesterstart .

Status Revisjon Bruker  
Tilrettelegging på eksamen Godkjent 10.0 Elin Merete Bjørgen 8 Minutt siden
Programmes for students with ADHD Godkjent 2.8 Reidar Angell Hansen 6 Dager siden
Services for visually impaired or blind students Godkjent 2.5 Reidar Angell Hansen 6 Dager siden
Services for students with mobility impairment Godkjent 1.5 Reidar Angell Hansen 6 Dager siden
Accommodations for students with mental illnesses Godkjent 2.2 Reidar Angell Hansen 6 Dager siden
Accomodations for students with Aspergers syndrome Godkjent 1.3 Reidar Angell Hansen 6 Dager siden
Tilbud for deg med Aspergers syndrom Godkjent 4.8 Reidar Angell Hansen 6 Dager siden
Tilbud for deg med bevegelseshemming Godkjent 4.4 Reidar Angell Hansen 6 Dager siden
Tilbud for deg med psykiske lidelser Godkjent 4.7 Reidar Angell Hansen 6 Dager siden
Synshemming Godkjent 7.6 Reidar Angell Hansen 6 Dager siden
Tilbud for deg med ADHD Godkjent 6.7 Reidar Angell Hansen 6 Dager siden
Tilrettelegging av studiesituasjon Godkjent 10.6 (Mindre endring) Reidar Angell Hansen 18 Dager siden
Generelle lover og regler - studier Godkjent 8.9 (Mindre endring) Mads Saurstrø 25 Dager siden
Tilrettelegging - for studieveiledere Godkjent 2.6 Reidar Angell Hansen 25 Dager siden
Tilrettelegging av studier i utlandet Godkjent 3.2 (Mindre endring) Hege Gabrielsen Førsvoll 1 Måned siden
Timeplaner ved MH-fakultetet Godkjent 2.2 (Mindre endring) Hanne Smevik 1 Måned siden
Bruk mikrofon Godkjent 1.0 Tanja Mathiesen 1 Måned siden
Tilbud for deg med dysleksi Godkjent 5.1 Reidar Angell Hansen 2 Måneder siden
Hjelpemidler til utlån Godkjent 4.8 Jorunn Wessel 2 Måneder siden
Semesteravgift og registrering Godkjent 7.6 (Mindre endring) Elin Merete Bjørgen 2 Måneder siden