Sider med Tema Kalender .

Status Revisjon Bruker  
Bruke Zotero Godkjent 11.1 Marit Brodshaug 2 Dager siden
Hovedoppgave - Profesjonsstudiet i medisin Godkjent 5.0 Ragnhild Lier 3 Dager siden
Masteroppgave for lektorutdanningen - LUR Godkjent 4.5 Stian Tamlagsrønning 6 Dager siden
Copyright on student work Godkjent 1.4 Anne Lillevoll Lorange 24 Dager siden
Opphavsrett til studentoppgaver Godkjent 1.3 Anne Lillevoll Lorange 24 Dager siden
Verktøy for oppgaveskriving Godkjent 3.5 Berit Stærkær 1 Måned siden
Masters thesis contacts Godkjent 3.0 Andrea Hegdahl Tiltnes 1 Måned siden
Master student at the Department of Biotechnology and Food Science Godkjent 7.3 (Mindre endring) Henrik Stamnes Dahl 1 Måned siden
Masterstudent ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap Godkjent 11.1 (Mindre endring) Henrik Stamnes Dahl 1 Måned siden
Plagiarism control - Understanding the Urkund analysis report Godkjent 2.3 Marit Kristine Berntsen 2 Måneder siden
Using Zotero Godkjent 5.8 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Using Mendeley Godkjent 2.6 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Using BibLaTex Godkjent 3.0 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Tools for academic writing Godkjent 2.5 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Glossary of terms for academic writing Godkjent 2.7 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Defining a research topic for your paper Godkjent 3.7 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Advanced literature search Godkjent 1.9 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Avanserte litteratursøk Godkjent 3.0 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Bruke Mendeley Godkjent 2.4 Marit Brodshaug 2 Måneder siden
Bruke BibLaTex Godkjent 7.3 Marit Brodshaug 2 Måneder siden