Sider med Tema Registrere forskning .

Status Revisjon Bruker  
Cristin kontaktpersoner Godkjent 8.9 Harald Lenschow 26 Dager siden
Håndtering av beredskapskort Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anne Cecilie Holen 2 Måneder siden
IE-fakultetet Godkjent 32.4 Kai Torgeir Dragland 5 Måneder siden
Registering titles in Cristin with the correct address Godkjent 4.2 Nina Andersen 6 Måneder siden
Riktig adresse for registrering i Cristin Godkjent 4.7 Nina Andersen 6 Måneder siden
FS Programkiosk Godkjent 4.5 (Mindre endring) Thomas Misje 9 Måneder siden
ShareLaTeX Godkjent 1.9 (Mindre endring) Thomas Misje 9 Måneder siden
MindManager Godkjent 3.1 Knut Lambrigt Vik 10 Måneder siden
MindManager Godkjent 7.0 Knut Lambrigt Vik 10 Måneder siden
Finn rapporter for emner og studieprogram Godkjent 2.6 (Mindre endring) Åshild Berg-Tesdal 10 Måneder siden
Registering public and user-oriented outreach in Cristin Godkjent 1.9 Liv Gaustad 1 År siden
Lagre rapporter i kvalitetssystemet for utdanning Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kjerstin Tobiassen 1 År siden
Cristin - forskningsdokumentasjon Godkjent 2.5 (Mindre endring) Tore Hugubakken 1 År siden
Kontraktshåndtering Godkjent 6.2 (Mindre endring) Børge Johannes Lysø 1 År siden
Biotechnology Evaluation 2016 Godkjent 15.8 Jo Esten Hafsmo 1 År siden
NTNUs styre Godkjent 1.4 Tore Hugubakken 1 År siden
IE fakultet Godkjent 1.0 Kai Torgeir Dragland 2 År siden
Hvem gjør hva i Cristin Godkjent 2.8 (Mindre endring) Peter Andreas Søyland 2 År siden
ShareLaTeX Godkjent 2.0 Christine Anne Sætre 3 År siden
Software farm with Android Godkjent 1.1 Olav Gundersen 5 År siden